Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS): Q4/2022 - Lợi nhuận sơ bộ thấp hơn 67% so với dự báo

Nguồn: HSC

Q4/2022 - Lợi nhuận sơ bộ thấp hơn 67% so với dự báo

 

GAS

 

Tóm tắt

  • LNST sơ bộ Q4/2022 là 1.574 tỷ đồng (giảm 22,4%), thấp hơn 67% so với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chênh lệch chủ yếu do giá bán bình quân thấp hơn 23% so với dự báo của chúng tôi.
  • LNST sơ bộ cả năm 2022 đạt 13.300 tỷ đồng, đạt 80,8% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn khi kết quả chi tiết được công bố.
  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 170.000đ đối với GAS, lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong ngành dầu khí, Công ty được hưởng lợi nhờ giá dầu và nhu cầu LNG không mang tính chu kỳ gia tăng.

Sự kiện: KQKD sơ bộ Q4/2022 và năm 2022

KQKD sơ bộ Q4/2022 thấp hơn đáng kể so với dự báo của chúng tôi, chủ yếu do giá bán bình quân thấp hơn so với dự báo của chúng tôi. LNST Q4/2022 là 1.574 tỷ đồng (giảm 22,4% so với cùng kỳ) thấp hơn 66,8% so với dự báo của chúng tôi là 4.740 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần tăng nhẹ 5,7% so với cùng kỳ đạt 21.328 tỷ đồng, thấp hơn 28,4% so với dự báo của chúng tôi. Sản lượng tiêu thụ khí khô Q4/2022 đạt 1,8 tỷ m3 (tăng 7,8% so với cùng kỳ) và sát với dự báo của chúng tôi trong khi sản lượng tiêu thụ LPG giảm mạnh 34,6% so với cùng kỳ xuống 437 nghìn tấn, thấp hơn 31,8% so với dự báo của chúng tôi. Giá bán bình quân trong Q4/2022 của GAS là 12,23 USD/MMBTU (giảm 2,0% so với cùng kỳ), thấp hơn 22,7% so với dự báo của chúng tôi là 15,83 USD/MMBTU.

Nhìn chung, LNST cả năm 2022 của GAS đạt 13.300 tỷ đồng (tăng trưởng 50,3%), đạt 80,8% dự báo của chúng tôi là 100.000 tỷ đồng (tăng trưởng 26,6%). Sản lượng tiêu thụ khí khô cả năm 2022 đạt 7,7 tỷ m3 (tăng trưởng 7,6%), sát với dự báo của chúng tôi trong khi sản lượng tiêu thụ LPG là 2.000 nghìn tấn, đạt 90,8% dự báo của chúng tôi.

KQKD sơ bộ của GAS thường thận trọng và thấp hơn so với KQKD chính thức, có thể chênh lệch tới 40%. Do đó, chúng tôi sẽ phân tích sâu lợi nhuận khi KQKD chính thức được công bố.

Nhu cầu LNG/khí đốt và giá dầu tăng mạnh

HSC cho rằng nhu cầu khí tự nhiên sẽ cải thiện từ năm 2023 trở đi do (1) nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng và (2) tác động của hiệu ứng La Nina giảm dần. Trong dài hạn, khí tự nhiên/LNG sẽ là nguyên liệu chính để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện trong tương lai, có thể sẽ tăng trưởng gấp 3 lần trong thập kỷ tới (theo ước tính của chúng tôi). Kho cảng LNG Thị Vải đầu tiên của GAS sẽ đi vào hoạt động trong năm 2023 với công suất 1 triệu tấn.

Ngoài ra, GAS có kế hoạch phát triển thêm nhiều kho cảng LNG trong 15 năm tới nâng tổng công suất lên 12-14 triệu tấn/năm. Ngoài ra, HSC cho rằng giá dầu sẽ vẫn neo ở mức cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay và các biện pháp cấm vận của EU đối với dầu mỏ Nga.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 170.000đ

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 170.000đ (tiềm năng tăng giá là 65,7%). GAS là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi và là Công ty hưởng lợi nhờ nhu cầu khí tự nhiên/LNG không mang tính chu kỳ kể từ năm 2023 trở đi. Ngoài ra, GAS sẽ hưởng lợi trực tiếp khi giá dầu gia tăng nhờ cơ chế giá khí trong nước.