Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD): Triển vọng kinh doanh năm 2023 lạc quan từ hoạt động cho thuê giàn khoan

 Nguồn: MBS

Trong quý 4, giá cho thuê giàn khoan tiếp tục tăng lên, đưa doanh thu và lợi nhuận gộp tăng 9% và 93%. Riêng lĩnh vực cho thuê giàn khoan doanh thu và lợi nhuận gộp tăng 28% và 136%, lần lượt đạt 753 tỷ đồng và 156 tỷ đồng, đây là mức lãi gộp theo quý cao nhất trong 6 năm qua. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu đạt 5,431 tỷ đồng, tăng 36%, mặc dù vậy vẫn bị lỗ trước thuế 135 tỷ đồng. Trong năm 2023, triển vọng kinh doanh sáng sủa hơn khi giá cho thuê giàn khoan đang tiếp tục tăng lên, các giàn khoan của công ty cơ bản đã có việc làm trong cả năm
 

 
Thông tin cập nhật
 
Doanh thu quý 4.2022 đạt 1,458 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 5,431 tỷ đồng, tăng 36% so với 2021 và đạt 116% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận gộp quý 4 đạt 261 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ 2021, lũy kế cả năm đạt 578 tỷ đồng, tăng 56% so với 2021.
 
Lĩnh vực cho thuê giàn khoan đã khả quan hơn rất nhiều trong quý 4.2022 nhờ giá cho thuê giàn khoan tăng lên. Doanh thu đạt 909 tỷ đồng, tăng 28% svck 2021,. Đặc biệt lợi nhuận gộp đạt 156 tỷ đồng, tương được biên lợi nhuận gộp là 17.2%, đây là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Lũy kế cả năm, doanh thu cho thuê giàn khoan đạt 3,535 tỷ đồng, tăng 92% so với 2021, lợi nhuận gộp lĩnh vực này đạt 127 tỷ đồng, bằng 42 lần so với cùng kỳ 2021.
 
Lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, lần lượt bằng 65% và 104% cùng kỳ 2021. Mặc dù vậy, lũy kế cả năm công ty vẫn lỗ 135 tỷ đồng trước thuế và 151 tỷ đồng lỗ sau thuế.
 
Triển vọng kinh doanh năm 2023 lạc quan từ hoạt động cho thuê giàn khoan
 
Tiếp tục xu hướng tăng giá cho thuê giàn khoan từ nửa cuối năm 2022, triển vọng năm 2023 khá sáng sủa khi hoạt động khoan thăm dò và khai thác dầu khí tăng lên. Giá cho thuê giàn khoan trên thị trường khu vực Đông Nam Á đã đạt mức 120.000 usd/ngày trong tháng 12.2022 (35% yoy). Theo chia sẻ từ Công ty, giá cho thuê sẽ không dưới 75.000 usd/ngày đối với các giàn Jackup. Tỷ lệ hoạt động các giàn ở mức cao khi hiện tại các giàn khoan cơ bản đã có việc làm cho cả năm 2023.
 
Các dự án thăm dò khai thác trong nước cũng được các chủ đầu tư, PVN tập trung đẩy nhanh tiến độ, sẽ là cơ sở để công ty gia tăng hoạt động khoan và dịch vụ kỹ thuật giếng khoan trong nước.
 
Chúng tôi dự báo trong năm 2023, giá cho thuê giàn khoan Jackup của công ty sẽ đạt mức từ 78-80 usd/ngày, giàn khoan nước sâu PVDV hoạt động ổn định trong cả năm. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 5,946 tỷ đồng và 508 tỷ đồng, chuyển trạng thái từ lỗ sang lãi.