Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM): KQKD 6 tháng đầu năm 2023 kém tích cực do giá urê thấp, chi phí đầu vào cao

Nguồn: VCSC

KQKD 6 tháng đầu năm 2023 kém tích cực do giá urê thấp, chi phí đầu vào cao

 

DPM

 

Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố KQKD quý 2/2023 yếu với LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 101 tỷ đồng (-92,5% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS giảm đáng kể là do giá bán urê trung bình giảm 54,2% YoY, lấn áp mức tăng 36,2% YoY của sản lượng tiêu thụ urê trong quý 2/2023 (theo ước tính của chúng tôi). Tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS quý 2/2023 giảm 61,2% so với quý trước (QoQ) do giá bán urê trung bình giảm 24,8% QoQ (theo ước tính của chúng tôi) và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A) tăng 33,9% QoQ mặc dù sản lượng tiêu thụ urê tăng 29,9% QoQ (theo ước tính của chúng tôi).

Chúng tôi ước tính giá bán urê trung bình của DPM trong nửa đầu năm 2023 là 356 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với giá bán trung bình được đề cập tại ĐHCĐ tháng 5 của công ty. Trong nửa đầu năm 2023, giá urê Trung Đông trung bình là USD341/tấn (-57,3% YoY). Chúng tôi cho rằng giá urê toàn cầu đã chạm đáy vào quý 2/2023 và sẽ duy trì tương đối ổn định trong nửa cuối năm 2023.

DPM

KQKD nửa đầu năm 2023 của DPM bao gồm doanh thu đạt 6.972 tỷ đồng (-35,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 361 tỷ đồng (-89,4% YoY). Chúng tôi cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS giảm trong nửa đầu năm 2023 là do giá bán urê trung bình giảm 49,6% YoY và giá khí đầu vào tăng 5,5% YoY, lấn áp sản lượng tiêu thụ urê mạnh (+22,5% YoY) theo ước tính của chúng tôi.

LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2023 của DPM hoàn thành 27,7% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng giá khí đầu vào có rủi ro tăng do thay đổi tỷ trọng các nguồn khí đầu vào (xem thêm Báo cáo ĐHCĐ của DPM ngày 27/06/2023) sẽ lấn áp sản lượng tiêu thụ urê cao hơn dự kiến. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.