Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR): Tháng 7/2023 LNTT tăng 18%; sát với dự báo

Nguồn: HSC

Tháng 7/2023 LNTT tăng 18%; sát với dự báo 

 

CTR

 

Tóm tắt

  • CTR tiếp tục ghi nhận KQKD khả quan trong tháng 7/2023 với LNTT tăng 18% đạt 57 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần đạt 1.011 tỷ đồng (tăng 23%), sát với dự báo của chúng tôi.
  • Trong tháng 7/2023, CTR bổ sung 204 trạm BTS mới, nâng tổng số trạm BTS mới trong 7 tháng đầu năm 2023 lên 847 trạm đang hoạt động trong mảng TowerCo. Tổng số trạm BTS tại thời điểm cuối tháng 7/2023 đạt 5.133 trạm. CTR đang theo đúng hướng để hoàn thành dự báo cả năm 2023 của chúng tôi là 2.000 trạm BTS mới.
  • Trong 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và LNTT đạt lần lượt 6.052 tỷ đồng (tăng 20%) và 348 tỷ đồng (tăng 21%), đạt lần lượt 56% và 53% dự báo cả năm của chúng tôi. HSC đang xem xét lại dự báo, khuyến nghị và giá mục tiêu.

Sự kiện: Công bố KQKD tháng 7/2023

CTR công bố KQKD tháng 7/2023 khả quan với LNTT tăng 18% so với cùng kỳ đạt 57 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 1.011 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, sát với dự báo của chúng tôi.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và LNTT đạt lần lượt 6.052 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) và 348 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ), đạt lần lượt 56% và 53% dự báo cả năm 2023 của chúng tôi.

Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, trừ mảng dịch vụ kỹ thuật (doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ).

Mảng TowerCo: Động lực tăng trưởng vững chắc

  • 847 trạm BTS mới được bổ sung kể từ đầu năm

Trong tháng 7/2023, CTR bổ sung 204 trạm BTS mới vào mảng kinh doanh TowerCo, nâng tổng số trạm BTS tại thời điểm cuối tháng 7/2023 lên 5.133 trạm (tăng 847 trạm so với đầu năm nay).

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm BTS bắt đầu từ tháng 4/2023 (Bảng 3). Giả định CTR tiếp tục bổ sung khoảng 200-250 trạm BTS/tháng trong phần còn lại của năm, CTR đang đi đúng hướng để hoàn thành dự báo của chúng tôi là 2.000 trạm BTS mới trong cả năm 2023. Lưu ý, CTR đặt kế hoạch cao hơn với 2.500 trạm BTS mới trong năm nay. Trong năm 2024-2025, BLĐ kỳ vọng sẽ bổ sung 2.000 trạm BTS/năm.

Tại thời điểm cuối tháng 7/2023, có 160 trạm BTS có nhiều hơn 1 khách thuê, tương đương hệ số thuê 1,03, đi ngang so với đầu năm. BLĐ đặt mục tiêu nâng hệ số thuê lên 1,04-1,05 vào cuối năm nay, do Bộ Thông tin & Truyền thông khuyến khích chia sẻ hạ tầng viễn thông.

  • SmallCell mạng 5G có thể sẽ được triển khai trong năm tới

BLĐ chia sẻ gần đây rằng các trạm BTS của mạng 5G (SmallCell) có thể sẽ được triển khai sớm nhất trong năm 2024, với kỳ vọng đạt 50.000 trạm vào năm 2030 (tương đương tổng số trạm BTS của Viettel hiện nay).

Tổng vốn đầu tư ban đầu cho mỗi SmallCell 5G ước tính là 100 triệu đồng, so với 300-500 triệu đồng đối với mỗi trạm BTS lớn dành cho 4G. Theo đó, tổng vốn đầu tư cho 5.000 SmallCell sẽ là 5 nghìn tỷ đồng.

Lưu ý, Viettel lên kế hoạch không tự đầu tư xây dựng mới các SmallCell 5G mà sẽ để các NĐT khác thực hiện và sau đó thuê lại trạm BTS. Điều này sẽ giúp Viettel tiết kiệm tiền để đầu tư vào phát triển mạng 5G (ví dụ: nghiên cứu và phát triển).

CTR có thể sẽ là NĐT các SmallCell 5G hoặc nhà thầu cho các NĐT khác – BLĐ sẽ cân nhắc tổng vốn đầu tư và tỷ suất lợi nhuận của các khoản đầu tư này.

HSC đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo

HSC đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo. Việc triển khai các SmallCell của mạng 5G được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của CTR trong khi sự kiện này vẫn chưa bao gồm trong mô hình dự báo của chúng tôi.

Theo dự báo hiện tại (với lợi nhuận thuần tăng trưởng lần lượt 19% và 17% trong năm 2023 và 2024), CTR đang giao dịch với P/E dự phóng 2023 và 2024 lần lượt là 15,8 lần và 13,6 lần, tương đương P/E trượt dự phóng 1 năm là 14,8 lần, so với mức bình quân trong quá khứ là 12,6 lần (tính từ năm 2020).