Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Doanh thu và biên lợi nhuận mảng M&C vượt kỳ vọng của chúng tôi

Nguồn: VCSC

Doanh thu và biên lợi nhuận mảng M&C vượt kỳ vọng của chúng tôi

 

PVS

 

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) công bố KQKD quý 4/2022 tích cực với LNST báo cáo đạt 357 tỷ đồng (+3 lần YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 357 tỷ đồng (+50,2% YoY), nhờ ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng Cơ khí dầu khí (M&C) và biên lợi nhuận gộp cải thiện 8,3 điểm % YoY đạt 3,0% so với 0,5% trong 9T 2022. Ngoài ra, PVS đã hoàn nhập khoản dự phòng bảo hành trị giá 135 tỷ đồng.

Trong năm 2022, PVS ghi nhận doanh thu đạt 16,4 nghìn tỷ đồng (+15,6% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 724 tỷ đồng (20,5% YoY). Chúng tôi cho rằng doanh thu công ty tăng là nhờ mức tăng trưởng mạnh của mảng M&C và mảng vận hành & bảo dưỡng (O&M), lần lượt đạt 21,5% YoY và 42,3% YoY. Tăng trưởng doanh thu mảng M&C đến từ các hợp đồng quốc tế, bao gồm dự án Gallaf – Giai đoạn 3 (Qatar) và Shwe (Myanmar). Chúng tôi cho rằng tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2022 tích cực là nhờ 1) lợi nhuận từ các công ty liên doanh kho nổi FPO/FPSO tăng 24,3% YoY và 2) biên lợi nhuận gộp mảng M&C và O&M cải thiện. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận khả quan từ các công ty liên doanh FSO/FPSO trong năm 2022 là nhờ đóng góp từ FPSO Ruby II khi FPSO này được cho thuê với giá thuê ngày cao nhất (92.500 USD) trong cả năm 2022.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2022 lần lượt hoàn thành 112,2% và 126,3% dự báo cả năm và vượt kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.