Tổng CTCP Khoan & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVD): Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ mảng khoan tích cực [Cao hơn dự phóng]

                                                                Nguồn: VND

Lợi nhuận thuần Q4 giảm 34% so với cùng kỳ và thấp hơn dự báo

 

 

  • LN ròng Q4/23 tăng 262% svck lên mức 195 tỷ đồng nhờ hiệu suất sử dụng và giá thuê ngày giàn tự nâng (JU) cao hơn.
  • LN ròng năm 2023 cao hơn kỳ vọng, hoàn thành 119% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi nhận thấy có một số áp lực tăng giá mục tiêu là 34.500 đồng, sẽ được chúng tôi cập nhật trong các báo cáo tiếp theo.
 
Doanh thu Q4/23 tăng nhờ hoạt động khoan tích cực
 
Doanh thu (DT) Q4/23 tăng 19,8% svck lên 1.747 tỷ đồng, chủ yếu nhờ mảng khoan – HĐKD cốt lõi của công ty tích cực. DT khoan tăng 33,2% svck trong Q4/23 lên 1.211 tỷ đồng nhờ: (1) hiệu suất sử dụng giàn JU trung bình Q4/23 tăng 8,5 điểm % và (2) giá thuê ngày giàn JU trung bình Q4/23 tăng 34,9% svck lên 92.700 USD.
 
Biên LN gộp cải thiện nhờ giá thuê giàn JU tăng cao
 
Biên LN gộp Q4/23 tăng 4,9 điểm % svck lên 22,8% do tác động trái chiều của: (1) biên LN gộp mảng khoan cao hơn (+9,5 điểm% svck), nhưng (2) biên LN gộp DV giếng khoan giảm (-3,8 điểm % svck) và biên LN mảng thương mại – mảng kinh doanh không cốt lõi giảm (-19,7 điểm % svck). Mảng khoan ghi nhận biên LN gộp theo quý cao nhất trong nhiều năm qua – 26,7% nhờ giá thuê ngày giàn tự nâng tăng và ghi nhận một số khoản thu bù đắp cho chi phí di chuyển giàn khoan từ khách hàng. Theo đó, LN gộp từ hoạt động khoan tăng 107% svck lên 332,9 tỷ đồng, chiếm 81% LN gộp của PVD trong Q4/23.
 
Lợi nhuận năm 2023 vượt kỳ vọng của chúng tôi
 
Chi phí QLDN trong Q4/23 giảm 14,8% svck xuống 152 tỷ đồng do không còn chi phí dự phòng nợ xấu. Chi phí tài chính ròng Q4/23 giảm 19,2% svck xuống còn 42 tỷ đồng nhờ thu nhập từ tiền gửi cao hơn trong khi chi phí lãi vay đi ngang svck. Kết quả, LN ròng Q4/23 tăng 262% svck lên 195 tỷ đồng. Cho cả năm 2023, DT tăng 7,0% svck lên 5.812 tỷ đồng trong khi LN ròng đạt con số ấn tượng là 579 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 103 tỷ đồng trong năm 2022, tương ứng với mức 118,7% dự phóng cả năm của chúng tôi.
 
Triển vọng vững chắc của PVD trong vài năm tới
 
Chúng tôi tham dự cuộc gặp chuyên viên phân tích với PVD, qua đó chúng tôi nhận thấy đội giàn JU của PVD sẽ rất bận rộn trong hai năm tới, trong đó có ít nhất một giàn đã có hợp đồng đến năm 2026-27. Ngoài ra, PVD dự kiến sẽ huy động giàn khoan thuê ngoài phục vụ thị trường trong nước. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư các giàn khoan mới (mua lại giàn khoan hiện hữu) với ngân sách vốn tối đa là 90 triệu USD, dự kiến trong năm nay. Cùng với việc giá thuê giàn JU đang neo cao, chúng tôi tin rằng PVD có thể duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.