Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD): Cập nhật ĐHCĐ 2023

Nguồn: SSI

Cập nhật ĐHCĐ 2023

 

PVD

 

Hôm qua, chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2023 do Công ty tổ chức và có một số điểm chính rút ra từ cuộc họp như sau:

Thứ nhất, công ty đặt kế hoạch kinh doanh khả quan hơn so với các năm trước trên cơ sở tình hình thị trường khoan phục hồi hơn. Doanh thu năm 2023 được đặt ở mức thận trọng như năm 2022 là 5,4 nghìn tỷ đồng, nhưng LNST được đặt ở mức 100 tỷ đồng (so với mức lỗ 150 tỷ đồng trong năm 2022). Về kế hoạch nội bộ, công ty đặt kế hoạch cao hơn với LNST 200 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính giúp thị trường khoan phục hồi là do nhu cầu đối với giàn khoan Jack-up từ Trung Đông cao hơn, theo đó, các giàn khoan stacked trước đó ở Đông Nam Á được chuyển đến Trung Đông cho các chiến dịch khoan vào năm 2023-2024, trong khi nguồn cung khan hiếm do lượng giàn đặt đóng mới thấp, như chúng tôi cũng đã cập nhật trong các báo cáo trước đây về PVD. Hiện tại, giá thuê giàn jack-up cho các hợp đồng mới dao động trong khoảng 100-125 nghìn USD/ngày ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo, nhiều hợp đồng đã được ký trong năm 2022 với mức giá thuê thấp hơn. Do đó, giá thuê trung bình trong năm 2023 có thể thấp hơn mức giá thị trường hiện tại và ở PVD cũng như vậy. Tuy nhiên, so với năm 2022, giá cho thuê của PVD trong năm 2023 cao hơn 20% svck, tương đương 75 nghìn USD/ngày (gần với mức giả định hiện tại của chúng tôi). Một điểm tích cực khác là công suất hoạt động cao hơn và thời hạn hợp đồng dài hơn, cùng với một số hợp đồng được ký với thời hạn dài tới 1-2 năm.

Đối với thị trường trong nước, không có nhiều chiến dịch dầu khí hoạt động trong năm 2023 nên nhu cầu về dịch vụ khoan sẽ vẫn ở mức thấp như năm 2022. Tuy nhiên, công ty nhận thấy nhiều cơ hội từ năm 2024 trở đi, do có một số dự án đang khởi công hoặc dự kiến khởi công như Đại Hùng Giai Đoạn 3, Lạc Đà Vàng, Cá Tầm, Kình Ngư Trắng. Như vậy, PVD có kế hoạch đưa một số giàn khoan của họ trở lại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024, để bắt đầu khoan cho các dự án này từ năm 2025 trở đi. Hơn nữa, thị trường trong nước phục hồi từ năm 2024 cũng sẽ mang lại mức lợi nhuận cao hơn cho các công ty con và công ty liên doanh của PVD như PVD – Baker Hughes, PVD Logging và PVD Well Services, tất cả đều ở mức thấp vào năm 2022.

Đối với dự án lớn Block B tại Phú Quốc, công ty cho biết có thể khoan cho dự án này sớm nhất từ cuối năm 2025 và mang lại dòng khí đầu tiên vào năm 2026. Hiện tại, công ty đã sẵn sàng tham gia dự án.

Về kế hoạch chi phí vốn đầu tư, công ty đặt kế hoạch chi 297 tỷ đồng, chủ yếu nâng cấp, bảo dưỡng các giàn khoan hiện tại. Công ty không có kế hoạch đầu tư giàn khoan mới trong tình hình thị trường hiện tại.

Về cổ tức, công ty dự kiến không chia cổ tức cho năm 2022 do không có lãi. Sang năm 2023, công ty sẽ quyết định mức cổ tức tại ĐHCĐ năm 2024, dựa trên lợi nhuận thực tế của năm 2023.

Về KQKD sơ bộ Q1/2023, công ty cho biết LNST có thể đạt 55 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với khoản lỗ trước đó phát sinh trong Q1/2022 và cao hơn mức LNST Q4/2022 là 54 tỷ đồng.

Quan điểm của chúng tôi

Nhìn chung, chúng tôi cho rằng ĐHCĐ đã đặt ra lợi nhuận khả quan hơn cho năm 2023, phù hợp với quan điểm của chúng tôi đối với PVD trong năm nay. Chu kỳ tăng giá của thị trường giàn khoan hiện tại dự kiến sẽ duy trì trong thời gian tới, do giá dầu dự kiến sẽ dao động quanh mức 80 USD/thùng, thể hiện qua động thái gần đây của OPEC+. Do đó, chúng tôi cho rằng kế hoạch lợi nhuận hiện tại hoàn toàn có thể đạt được và kết quả thực tế năm 2023 sẽ có thể vượt xa kế hoạch này. Chúng tôi duy trì ước tính hiện tại như đã đề cập trong báo cáo gần đây nhất với LNST năm 2023 của PVD ước đạt 406 tỷ đồng, giá mục tiêu 1 năm là 22.000 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu.