Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD): Giá thuê ngày của PVD tăng dần đến đỉnh năm 2014

Nguồn: VCSC

Giá thuê ngày của PVD tăng dần đến đỉnh năm 2014

 

PVD

 

  • Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) thêm 20% lên 25.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi cao hơn 12%, chủ yếu được thúc đẩy bởi giả định giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng (JU) cao hơn 4% của chúng tôi. P/B tương ứng với giá mục tiêu của chúng tôi là 1,0 lần.
  • Chúng tôi tăng dự báo giá thuê ngày trung bình của giàn JU trong giai đoạn 2023-2027 thêm 4% do thị trường giàn JU thắt chặt hơn dự kiến và tác động tích cực có độ trễ của giá dầu cao đối với giá thuê ngày. Chúng tôi duy trì giả định giá dầu Brent trung bình là 90 USD/thùng cho năm 2023 và 75 USD/thùng cho giai đoạn 2024-2027.

  • Chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2023 sẽ tăng khoảng 3 lần YoY do giá thuê ngày giàn JU trung bình tăng 20% YoY và đội giàn khoan JU của PVD hoạt động với 96% công suất (so với 85% vào năm 2022)
  • Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 12,1 triệu USD và 48,9 triệu USD, tương ứng 11% và 43% của mức đỉnh năm 2014 của PVD. Các giả định về giá thuê ngày của chúng tôi đối với PVD là 78.000 USD và 95.000 USD cho năm 2023 và 2024 — lần lượt tương ứng 50% và 60% của mức đỉnh năm 2014 (khoảng 155.000 USD) và mức chiết khấu 38% và 27% so với giá thuê ngày trong khu vực.
  • PVD có vẻ hấp dẫn với P/B năm 2023 là 0,8 lần và P/E là 44,4 lần (PEG là 0,5 dựa trên CAGR EPS giai đoạn 2023-2026 là 100%). Chúng tôi tin rằng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của PVD phù hợp với mức P/E cao của công ty.
  • Yếu tố hỗ trợ: Giá thuê ngày JU của PVD phục hồi nhanh hơn dự kiến.
  • Rủi ro: Giá dầu giảm mạnh ảnh hưởng đến tâm lý thị trường đối với PVD; suy thoái toàn cầu ảnh hưởng giá thuê ngày; chi phí hoạt động/chi phí tài chính cao hơn dự kiến.

Triển vọng thị trường JU khả quan dù giá dầu có xu hướng giảm. Theo S&P Global, nhu cầu về giàn khoan đang tăng lên và sẽ vượt mức phục hồi của nguồn cung vào năm 2024. Mặc dù chúng tôi dự báo giá dầu Brent sẽ giảm từ mức đỉnh năm 2022, dự báo dài hạn của chúng tôi là 75 USD/thùng vẫn cao hơn 30% so với mức trước dịch COVID-19 và hỗ trợ chi tiêu cho các hoạt động thăm dò & khai thác (E&P). S&P Global dự báo vốn đầu tư cho E&P toàn cầu sẽ tăng trưởng với CAGR là 4% trong giai đoạn 2023-2027 và Diễn đàn Năng lượng Quốc tế dự báo vốn đầu tư cho E&P toàn cầu sẽ phục hồi với CAGR là 6% trong giai đoạn 2022-2025. Chevron và Saudi Aramco đã lên kế hoạch vốn đầu tư E&P năm 2023 sẽ tăng 20%-30% YoY.

Thị trường JU khả quan cho đến năm 2025 dẫn dắt giá thuê ngày cao hơn đối với các hợp đồng đang đàm phán của PVD. Theo S&P Global, giá thuê ngày JU của Đông Nam Á (độ sâu độ sâu 361-400 feet) vào tháng 1/2023 đã tăng lên 125.000 USD (+74% YoY) — cao hơn 40% so với mức trung bình năm 2022. S&P Global cũng kỳ vọng thị trường JU khả quan hơn với hiệu suất hoạt động dự kiến là ~100% và giá thuê ngày là ~150.000 USD vào tháng 7/2024. PVD đang đàm phán với Petronas Carigali (PCSB) của Malaysia để cho thuê PVD I và PVD VI bắt đầu từ quý 4/2023 và chúng tôi kỳ vọng PVD có thể chốt các hợp đồng này ở mức giá thuê ngày cao hơn (~90.000 USD). Chúng tôi tăng giá thuê ngày JU trung bình giai đoạn 2023-2027 đối với PVD thêm 4% lên 104.000 USD.