Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Vượt 37% dự báo do giá cho thuê & thu nhập khác tăng

Nguồn: HSC

Q2/2023: Vượt 37% dự báo do giá cho thuê & thu nhập khác tăng

 

QNS

  • Lợi nhuận thuần Q2/2023 hồi phục lên 161 tỷ đồng (so với lỗ 60 tỷ đồng trong Q2/2022) nhờ giá thuê giàn khoan tự nâng vượt dự báo và thu nhập từ khoản đền bù chấm dứt hợp đồng.
  • Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2023 đạt 227 tỷ đồng (so với lỗ thuần 116 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022), đạt 57,5% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 35.000đ đối với doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực khoan thăm dò PVD.

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023

Lợi nhuận thuần Q2/2023 của PVD hồi phục lên 161 tỷ đồng (so với lỗ 60 tỷ đồng trong Q2/2022) và vượt 37% dự báo cả năm của chúng tôi, chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp vượt 23,2% dự báo. Lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng nhờ giá thuê giàn khoan tự nâng bình quân cao hơn 11% so với dự báo của chúng tôi. Giá thuê giàn khoan tự nâng trong Q2/2023 tăng 35,6% so với cùng kỳ lên 83.000 USD/ngày và vượt 10,6% dự báo của chúng tôi là 75.000 USD/ngày.

Ngoài ra, PVD nhận được khoản thu nhập không thường xuyên trị giá 70 tỷ đồng tới từ khoản bồi thường do chấm dứt hợp đồng với Valeura Energy (một công ty của Canada) cho chiến dịch khoan tại Thái Lan (tháng 7/2023 – tháng 11/2023). Nếu không bao gồm các khoản mục không thường xuyên (lãi/lỗ khác, tỷ giá và dự phòng), lợi nhuận cốt lõi Q2/2023 sẽ là 71 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2023 là 227 tỷ đồng (so với lỗ thuần 116 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022) và lợi nhuận cốt lõi là 202 tỷ đồng (tăng 43,4% so với cùng kỳ), lần lượt đạt 57,5% và 54,2% dự báo năm 2023 của HSC.

Tiềm năng giá thuê tăng lên 150.000 USD/ngày tại khu vực Đông Nam Á

Các chuyên gia trong ngành kỳ vọng giá thuê ngày giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á có thể đạt 150.000 USD/ngày (mức đỉnh trước đó vào năm 2015) vào cuối năm 2023. Tính riêng 2 công ty dầu mỏ quốc gia của khu vực Trung Đông: Saudi Aramco của Ả Rập Xê-Út và ADNOC Drilling của Abu Dhabi, đang vận hành ít nhất 55 giàn khoan tự nâng (12% tổng lượng giàn khoan tự nâng trên toàn cầu). Nhu cầu giàn khoan tự nâng sẽ tiếp tục gia tăng do nhu cầu đầu tư khoan thăm dò từ các công ty dầu khí toàn cầu gia tăng trong khi nguồn cung vẫn hạn chế do không tập đoàn nào có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư mới. Các công ty khoan thăm dò quốc tế đang đề phòng khả năng giá dầu giảm và chi phí nguyên vật liệu tăng.

Giá thuê ngày giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á trong tháng 12 – cơ sở so sánh giá thuê của PVD – hiện ở mức 118.200 USD/ngày (tăng 31,8% so với cùng kỳ) do nhu cầu khoan thăm dò gia tăng. Tổng hiệu suất hoạt động giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á vẫn ở mức cao là 88,6% trong tháng 6/2023 (so với 87,5% trong tháng 5/2023).

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 35.000đ

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 35.000đ đối với PVD, doanh nghiệp hưởng lợi nhờ giá thuê giàn khoan hồi phục và hiệu suất hoạt động giàn khoan tăng lên mức tối đa.