TPB triển vọng tích cực đã phản ánh phần lớn vào giá; hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng

Nguồn: HSC

Triển vọng tích cực đã phản ánh phần lớn vào giá; hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB)

Tóm tắt

HSC hạ khuyến nghị đối với TPB xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua vào) mặc dù nâng 13% giá mục tiêu lên 50.600đ (tiềm năng tăng giá: 14,5%).

Chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận năm 2021 nhưng lần lượt nâng 4,5% và 6,6% dự báo lợi nhuận năm 2022 và 2023 vì kỳ vọng áp lực dự phòng sẽ giảm sau dịch Covid-19.

Nói chung theo dự báo mới, lợi nhuận thuần năm 2020-2023 tăng trưởng với tốc độ CAGR là 29% thay vì 26,3% như dự báo trước đây.

Hiện P/B dự phóng năm 2022 của TPB là 1,6 lần; cao hơn một chút bình quân nhóm NHTM tư nhân. Tại giá mục tiêu mới, P/B dự phóng năm 2022 của TPB là 1,9 lần; thấp hơn một chút bình quân nhóm NHTM tư nhân.

Sự kiện: Phân tích sâu KQKD Q3/2021

KQKD Q3/2021 đạt cao hơn một chút so với kỳ vọng với lợi nhuận thuần tăng 40,2% so với cùng kỳ lên 1.110 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh và lãi đầu tư chứng khoán đạt cao – mặc dù chi phí dự phòng (tăng 224% so với cùng kỳ) tiếp tục tăng mạnh trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận thuần đạt 3.517 tỷ đồng (tăng 45,4% so với cùng kỳ), đạt 75,8% dự báo của HSC cho cả năm 2021.

Tác động: Nâng dự báo năm 2022 và 2023

HSC chỉ điều chỉnh một chút dự báo lợi nhuận năm 2021 sau khi nâng giả định thu nhập ngoài lãi (nhờ lãi đầu tư chứng khoán) nhưng cũng nâng giả định chi phí dự phòng. Chúng tôi lần lượt nâng 4,5% và 6,6% dự báo lợi nhuận năm 2022 và 2023 với kỳ vọng áp lực từ chi phí dự phòng sẽ giảm dần. Nói chung theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2023 tăng trưởng với tốc độ CAGR là 29% thay vì 26,3% trong dự báo trước đây.

Định giá và khuyến nghị

HSC nâng 13% giá mục tiêu lên 50.600đ (tiềm năng tăng giá: 14,5%) sau khi nâng dự báo lợi nhuận năm 2022, 2023 và chuyển thời điểm định giá về cuối năm 2022.

Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận Q4/2021 dự báo giảm tốc (từ nền cao năm ngoái), chúng tôi kỳ vọng TPB sẽ lấy lại được đà tăng trưởng từ năm 2022 trở đi nhờ vào thu nhập từ lãi tăng trưởng ổn định và áp lực dự phòng giảm.

Hiện cổ phiếu TPB có P/B dự phóng năm 2022 là 1,6 lần; cao hơn 6% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân. P/B trượt dự phóng 1 năm là 1,7 lần; cao hơn 2,9 độ lệch chuẩn so với bình quân P/B trượt dự phóng 1 năm trong quá khứ (tính từ khi niêm yết). Theo đó, HSC tin rằng tiềm năng tăng giá hiện không còn nhiều. Tại giá mục tiêu mới, P/B dự phóng năm 2022 là 1,9 lần; thấp hơn 7% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân. Hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark