Vàng tiếp tục tích lũy, khả năng tăng mạnh trở lại

Bản tin phân tích kỹ thuật Forex 06.11.2018.

Cặp tỷ giá EURUSD: giảm trở lại trong ngắn hạn [caption id="attachment_1965" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật EURUSD từ XM VIETNAM[/caption] Cặp tỷ giá GBPUSD: giảm ngắn hạn [caption id="attachment_1966" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật GBPUSD từ XM VIETNAM[/caption] Cặp tỷ giá USDJPY: giảm [caption id="attachment_1969" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật USDJPY từ XM VIETNAM[/caption] Giá vàng: Tiếp tục tích lũy, khả năng tăng mạnh trở lại. [caption id="attachment_1967" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật[/caption] Giá dầu WTI: Giảm mạnh trước tác động từ yếu tố cơ bản. [caption id="attachment_1970" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật WTI từ XM VIETNAM[/caption] Chỉ số US 30: Tăng ngắn hạn. [caption id="attachment_1968" align="aligncenter" width="960"]XM VIETNAM Phân tích kỹ thuật US30 từ XM VIETNAM[/caption]

Zalo Finashark