VEAM Corp (VEA): Năm 2022 lợi nhuận thuần công ty mẹ giảm 6%

Nguồn: HSC

Năm 2022 lợi nhuận thuần công ty mẹ giảm 6%

 

VEA

 

Tóm tắt

  • VEA công bố KQKD sơ bộ Công ty mẹ năm 2022 với thu nhập tài chính là 5.904 tỷ đồng (giảm 5%) và lợi nhuận thuần là 5.645 tỷ đồng (giảm 6%), sát với dự báo của chúng tôi.
  • Với kết quả này, HSC kỳ vọng cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022 sẽ là 4.285đ, tương đương tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 100% và lợi suất cổ tức là 11%.
  • KQKD của Công ty mẹ không cung cấp thông tin về số liệu hợp nhất. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận thuần hợp nhất Q4/2022 sẽ đạt 1.822 tỷ đồng (tăng 24%), nhờ doanh số xe máy của Honda khả quan.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 52.500đ (Tiềm năng tăng giá là 40%).

Sự kiện: Công bố KQKD sơ bộ cả năm 2022 của Công ty mẹ

KQKD sơ bộ cả năm 2022 của Công ty mẹ VEA sát với dự báo của chúng tôi với thu nhập tài chính là 5.904 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 5.645 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ).

KQKD hợp nhất chưa được công bố; VEA đang thu thập kết quả của các công ty con để hợp nhất báo cáo. Lưu ý, KQKD của Công ty mẹ không cung cấp thông tin về số liệu hợp nhất.

Thu nhập tài chính trong năm 2022 giảm 5% so với cùng kỳ

Lưu ý, thu nhập tài chính của Công ty mẹ đến từ 2 nguồn chính (1) cổ tức thực tế VEA nhận từ các công ty con trong năm và (2) thu nhập từ lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng lớn.

Lưu ý, TVM (Toyota Vietnam; Chưa niêm yết) chi trả cổ tức một lần trong năm vào tháng 7, trong khi HVN (Honda Vietnam; Chưa niêm yết) chi trả cổ tức theo 2 đợt, một đợt vào tháng 7 và một đợt vào tháng 1 năm sau. Ngoài ra, năm tài chính của TVM và HVN đều bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 31/3 năm sau. Do đó, thu nhập tài chính sẽ chủ yếu được ghi nhận trong Q1 và Q3 hàng năm.

Từ đó, chúng tôi không thảo luận về KQKD hàng quý của Công ty mẹ do KQKD cả năm của Công ty mẹ sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.

Lưu ý, trong năm 2021, lợi nhuận từ các liên doanh đạt 5.177 tỷ đồng (tăng trưởng 1%) trong khi mặt bằng lãi suất gia tăng sẽ chưa tác động hoàn toàn cho tới năm 2023. Do đó, thu nhập tài chính trong năm 2022 không thay đổi đáng kể so với năm 2021.

Theo đó, HSC kỳ vọng cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022 sẽ là 4.285đ, tương đương tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 100% và lợi suất cổ tức là 11%.

KQKD hợp nhất Q4/2022 được dự báo sẽ tích cực

HSC kỳ vọng KQKD hợp nhất Q4/2022 sẽ khả quan nhờ doanh số cao tại các công ty liên doanh trong kỳ.

Doanh số xe máy của Honda tăng 15% so với cùng kỳ trong Q4/2022 đạt 715.118 xe. Trong khi đó, tổng doanh số ô tô của Toyota, Honda và Ford giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ đạt 45.970 xe trong kỳ.

Lưu ý, Honda đóng góp lợi nhuận chính cho các liên doanh (khoảng 80%) trong khi lợi nhuận của Honda chủ yếu tới từ mảng xe máy.

Do đó, với doanh số xe máy cao trong Q4/2022, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận thuần hợp nhất Q4/2022 sẽ tích cực. Chúng tôi hiện dự báo lợi nhuận thuần hợp nhất Q4/2022 đạt 1.822 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ).

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào, dự báo và giá mục tiêu

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào, giá mục tiêu là 52.500đ (tiềm năng tăng giá 40%). VEA đang giao dịch với P/E dự phóng 2023 là 6,8 lần, so với mức P/E trượt dự phóng 1 năm bình quân trong quá khứ là 9,8 lần (tính từ năm 2019).

Bài viết liên quan

Zalo Finashark