VietinBank (CTG) dự kiến trích lập thêm 3,000 tỷ VND trong 4Q2021

Nguồn: KBSV

Dự kiến trích lập thêm 3,000 tỷ VND trong 4Q2021

 

Vietinbank

3Q2021, CTG có thu nhập lãi thuần đạt 9,872 tỷ VND (-9.3% QoQ, +8.7% YoY); TOI đạt 12,255 tỷ VND (-13.0% QoQ, +6.6% YoY). Tuy nhiên, chi phí dự phòng vẫn ở mức cao, đạt 5,548 tỷ VND, (-21.9% QoQ, +14.2% QoQ) khiến cho LNST 3Q2021 đạt 2,466 tỷ VND (+7.4% QoQ, +5.3% YoY).

Tỷ lệ nợ xấu 3Q2021 đạt 1.67%, tăng 33bps QoQ, là quý thứ 2 liên tiếp tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, nợ nhóm 4 tăng đột biến 96bps QoQ trong khi nợ nhóm 5 giảm 81bps QoQ nhờ doanh nghiệp lớn phát sinh nợ xấu trong 2Q2021 đã có lại dòng tiền để trả nợ.

Hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm với Manulife của CTG có upfront fee khoảng 30 triệu USD, dự kiến chi trả trong 6 năm. Theo thông tin từ ban lãnh đạo, CTG dự kiến có thể ghi nhận upfront fee trong 1Q2022 thay vì 4Q2021 như chúng tôi kỳ vọng trong báo cáo trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, tăng trưởng tín dụng đạt gần 9.5%, là mức trần tín dụng của NHNN cấp cho CTG và CTG đang xin nới lên 10-12%. CTG kì vọng LNTT 2021 đạt 16,800 tỷ VND tương đương LNTT 4Q2021 đạt khoảng 2,889 tỷ VND.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu là 45,900 VND/cp, cao hơn 29.7% so với giá tại ngày 24/11/2021.

Bài viết liên quan

Zalo Finashark