Viglacera (VGC): KQKD Q2/2022 sát với dự báo

Nguồn: HSC

KQKD Q2/2022 sát với dự báo

 

VGC

 

Tóm tắt

  • Lợi nhuận thuần và doanh thu Q2/2022 đạt lần lượt 641 tỷ đồng (tăng 88%) và 4.268 tỷ đồng (tăng 45%), đạt lần lượt 70% và 55% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.
  • KQKD nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi, mặc dù kết quả của một số vật liệu xây dựng có sự chênh lệch. Đáng chú ý, kính xây dựng bắt đầu chịu áp lực từ các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ.
  • HSC đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo. VGC đang giao dịch chiết khấu 14% so với RNAV, cao hơn 1% so với mức bình quân trong quá khứ.

Sự kiện: Công bố KQKD hợp nhất Q2/2022

VGC công bố KQKD hợp nhất Q2/2022, nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi. Lợi nhuận thuần tăng 88% so với cùng kỳ đạt 641 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ đạt 4.268 tỷ đồng, đạt lần lượt 70% và 55% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

KQKD nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi

Doanh thu thuần Q2/2022 tăng 45% so với cùng kỳ đạt 4.268 tỷ đồng, sát với dự báo của chúng tôi. Cụ thể như sau:

Doanh thu mảng BĐS (bao gồm kinh doanh BĐS nhà ở, cho thuê và cung cấp dịch vụ tại các KCN) đạt 1.853 tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ), sát với dự báo của chúng tôi. KQKD mảng KCN rất tích cực, sát với kỳ vọng, với hơn 65ha được cho thuê trong quý, chủ yếu tại các KCN Yên Phong Mở rộng, Yên Phong IIC và Đồng Văn.

Ngoài ra, doanh thu mảng vật liệu xây dựng đạt 2.297 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ), nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi nhưng cơ cấu sản phẩm có sự chênh lệch. Cụ thể:

  • KQKD mảng kính xây dựng với doanh thu đạt 655 tỷ đồng (tăng 176% so với cùng kỳ nhưng giảm 24% so với quý trước), thấp hơn 26% so với dự báo của chúng tôi. Chi phí vận chuyển container gần đây đã giảm 43% từ mức cao kỷ lục trong tháng 9/2021 tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu kính xây dựng giá rẻ từ nước ngoài và gây áp lực tới doanh thu kính xây dựng trong nước, điều này diễn ra sớm hơn so với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Doanh thu mảng gạch ốp lát vượt 18% dự báo của chúng tôi, đạt 919 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ). Mảng này đã phục hồi vượt kỳ vọng của chúng tôi.
  • KQKD các sản phẩm thiết bị vệ sinh và đất nung đều sát với dự báo của chúng tôi với tổng doanh thu là 723 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận gộp đạt 1.312 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ).

Chi phí bán hàng & quản lý là 444 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) trong khi lỗ tài chính thuần là 47 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ), tất cả đều sát với dự báo của chúng tôi.

Kết quả, lợi nhuận thuần Q2/2022 đạt 641 tỷ đồng (tăng 88% so với cùng kỳ). Doanh thu và lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2022 đạt lần lượt 55% và 70% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

HSC đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo

HSC đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo. VGC hiện đang giao dịch chiết khấu 14% so với RNAV, cao hơn 1% so với mức chiết khấu bình quân trong 3 năm qua.

Zalo Finashark