Vinhomes (VHM): Lợi nhuận HĐKD cốt lõi Q4/2022 cao hơn 9% so với dự báo

Nguồn: HSC

Lợi nhuận HĐKD cốt lõi Q4/2022 cao hơn 9% so với dự báo

 

VHM

 

Tóm tắt

  • VHM đã công bố KQKD Q4/2022 với lợi nhuận HĐKD cốt lõi (loại bỏ các khoản mục không thường xuyên) tăng 9% và cao hơn khoảng 9% so với dự báo của HSC.
  • Lợi nhuận thuần Q4/2022 đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 24% với doanh thu đạt 31,2 nghìn tỷ đồng, tăng 33,9%. KQKD đạt được chủ yếu từ bàn giao sản phẩm thấp tầng bán lẻ tại dự án Vinhomes Ocean Park 2.
  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với VHM và giá mục tiêu 81.600đ. Hiện giá cổ phiếu rẻ và chiết khấu sâu tới 55,7% so với ước tính RNAV của HSC, cao hơn mức chiết khấu bình quân 3 năm qua là 29,7%.

Sự kiện: Công bố KQKD Q4/2022

VHM đã công bố BCTC Q4/2022 với lợi nhuận thuần đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ và doanh thu đạt 31,2 nghìn tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trong kỳ được ghi nhận chủ yếu từ bàn giao sản phẩm thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2. Lợi nhuận HĐKD cốt lõi (loại bỏ chi phí tài chính không thường xuyên từ lỗ khi thoái vốn và trích lập dự phòng) vượt khoảng 9% so với dự báo của HSC.

Theo đó, lợi nhuận thuần năm 2022 đạt 28,6 nghìn tỷ đồng, giảm 26,6% với doanh thu đạt 62,4 nghìn tỷ đồng, giảm 26,7% (lợi nhuận HĐKD cốt lõi giảm 19%). Kết quả thực hiện nói chung sát với ước tính của chúng tôi nhưng chỉ lần lượt hoàn thành 96% và 83,2% kế hoạch lợi nhuận thuần và doanh thu của ban lãnh đạo.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhưng sát dự báo

Doanh thu BĐS Q4/2022 đạt 28,7 nghìn tỷ đồng (tăng 37,8% so với cùng kỳ và tăng 100% so với quý trước). Doanh thu BĐS trong kỳ chủ yếu từ bàn giao sản phẩm thấp tầng bán lẻ tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 với giá trị là 22,1 nghìn tỷ đồng. Doanh thu còn lại đến từ Vinhomes Ocean Park (0,4 nghìn tỷ đồng), Vinhomes Smart City (3,4 nghìn tỷ đồng) và Vinhomes Grand Park (2,5 nghìn tỷ đồng). Tiến độ bàn giao sát với kỳ vọng của HSC.

Doanh thu từ xây dựng, cho thuê & dịch vụ liên quan, dịch vụ quản lý BĐS và doanh thu khác đạt 2,5 nghìn tỷ đồng trong Q4/2022, thấp hơn ước tính của chúng tôi.

Doanh thu HĐ tài chính đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm 60,2% so với cùng kỳ vì không còn lãi không thường xuyên từ thoái vốn 1 công ty con nắm cổ phần của 1 dự án tại Nha Trang với giá trị 2,7 nghìn tỷ đồng.

Chi phí tài chính Q4/2022 là 2,4 nghìn tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 1,1 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021 và 862 tỷ đồng trong Q3/2022. Trong kỳ, Công ty đã ghi nhận 1.641 tỷ đồng lỗ từ thoái vốn tại 1 công ty con (1 trong 2 công ty con nắm cổ phần của dự án tại Nha Trang đề cập trên đây) và 298 tỷ đồng chi phí dự phòng liên quan đến việc giảm giá trị thị trường của 4,66% cổ phần tại công ty liên kết là VEFAC (VEF, UPCoM; Không khuyến nghị). Khoản lỗ do thoái vốn và chi phí dự phòng nói trên đã không có trong mô hình dự báo trước đây của HSC.

Nếu loại bỏ các chi phí tài chính không thường xuyên (cũng như khoản lợi nhuận tài chính lớn trong Q4/2021), lợi nhuận tài chính trong kỳ đạt 1 nghìn tỷ đồng so với 56 tỷ đồng chi phí tài chính trong Q4/2021, nhờ lãi tiền gửi tăng.

Chi phí bán hàng Q4/2022 là 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn ước tính của chúng tôi. Chi phí quản lý là 602 tỷ đồng, giảm 75,6% so với cùng kỳ nhưng tăng 10,2% so với quý trước và sát dự báo.

Tỷ lệ vay nợ giảm nhẹ

Tại thời điểm cuối Q4/2022, VHM có 21,4 nghìn tỷ đồng nợ thuần, tăng 107,8% so với cùng kỳ nhưng giảm 11,6% so với quý trước vì nợ giảm nhẹ. HSC cho rằng tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH vẫn an toàn, ở mức 14,4%; giảm từ mức 17,3% tại thời điểm cuối Q3/2022.

Số dư với các bên liên quan – thể hiện ở các khoản phải thu khác, tài sản khác và các khoản phải trả khác – tăng 13,3% so với quý trước lên 80,4 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối Q4/2022. Điều này chủ yếu là tiền đặt cọc tại công ty mẹ Vingroup (VIC; Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu 73.300đ) và các công ty con với mục đích phát triển một số dự án theo hợp đồng BCC.

Duy trì khuyến nghị Mua vào, giá mục tiêu 81.600đ

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu dựa trên phương pháp SOTP là 81.600đ. Giá cổ phiếu vẫn rẻ với thị giá chiết khấu 55,7% so với ước tính RNAV của HSC, cao hơn mức chiết khấu bình quân 3 năm qua là 29,7%.

VHM vẫn là doanh nghiệp BĐS hàng đầu tại Việt Nam với năng lực triển khai dự án mạnh và quỹ đất lớn trên khắp cả nước. Chúng tôi tin rằng Công ty sẽ hưởng lợi từ sự gia tăng tầng lớn trung lưu tại Việt Nam, là đối tượng sẽ có nhu cầu mua nhà tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng trong trung, dài hạn.

Zalo Finashark