Xây dựng Coteccons (CTD): Đối mặt nhiều thách thức

Nguồn: KBSV

Đối mặt nhiều thách thức

 

CTD

 

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 tiếp tục ghi nhận lỗ 3.5 tỷ VND, dự báo lỗ cả năm 2022

Lợi nhuận sau thuế Quý 3 tiếp tục ghi nhận lỗ 3.5 tỷ VND so với mức lỗ 23.8 tỷ VND trong quý 2 và 11.8 tỷ VND cùng kỳ năm 2021 do (1) Giá nguyên vật liệu tăng cao (2) Các hoạt động xây dựng trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn, mức độ cạnh tranh cao khiến các chủ đầu tư xây dựng phải cạnh tranh về giá thầu. Lũy kế 9 tháng đầu năm, LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.8 tỷ VND (-97.9%YoY). CTD đã trích lập 299 tỷ VND chi phí dự phòng trong chi phí quản lý doanh nghiệp, cao gấp 5.4 lần so với cùng kỳ, trong đó khoản phải thu hơn 242 tỷ VND từ dự án D'Capitale của chủ đầu tư Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Dự báo KQKD cả năm 2022 của CTD lỗ khoảng 181 tỷ đồng do (1) Công ty tăng cường trích lập dự phòng; (2) Thị trường xây dựng tiếp tục khó khăn trong quý 4/2022.

Triển vọng kinh doanh 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, bên cạnh kì vọng từ đầu tư công

Coteccons sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức khi (1) Ngành bất động sản dân dụng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 2022-2023 (2) Tính cạnh tranh cao của ngành xây dựng (3) Chất lượng các khoản phải thu Coteccons cũng là vấn đề đáng lo ngại khi công ty liên tục phải trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi. Chúng tôi ước tính giá trị backlog trong giai đoạn 2023-2026 đạt 18,000 tỷ VND, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2016-2018. Điểm sáng đối với hoạt động của CTD là đầu tư công được đẩy mạnh trong năm 2023 khi các động lực tăng trưởng khác của năm 2023 suy yếu khiến đầu tư công quay trở lại làm điểm tựa.

Khuyến nghị MUA - Giá mục tiêu: V40,000VNĐ/cổ phiếu

Dựa trên kết quả định giá, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTD với giá mục tiêu là 40,000VNĐ/cổ phiếu, upside 23%.