Xây dựng Coteccons (CTD): Lỗ ròng quý 2 do chi phí dự phòng lớn dù biên lợi nhuận gộp tăng

Nguồn: VCSC

Lỗ ròng quý 2 do chi phí dự phòng lớn dù biên lợi nhuận gộp tăng

 

CTD

 

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) báo cáo doanh thu quý 2/2022 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+29% YoY và +72% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS lỗ 24 tỷ đồng so với lãi 29 tỷ đồng trong quý 1/2022 và 45 tỷ đồng trong quý 2/2021.

Mặc dù hoạt động xây dựng trong nước phục hồi chậm và giá vật liệu xây dựng cao, biên lợi nhuận gộp của CTD tăng mạnh, đạt 6,6% trong quý 2/2022 so với 3,5% trong quý 1/2022 và 5,3% trong quý 2/2021, giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh 60% YoY và 224% QoQ, đạt 216 tỷ đồng.

Tuy nhiên, CTD đã trích lập 256 tỷ đồng chi phí dự phòng trong quý 2/2022 trong mục chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp (SG&A), cao hơn đáng kể so với 16 tỷ đồng trong quý 2/2021 và không có khoản dự phòng trong quý 1/2022. Trong 256 tỷ đồng dự phòng đã được trích lập trong quý 2/2022, 242 tỷ đồng đến từ khoản phải thu dự án D'Capitale (Tập đoàn Tân Hoàng Minh là chủ đầu tư). CTD đã trích lập dự phòng đầy đủ cho dự án này ở mức 484 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu CTD đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 5 tỷ đồng (-95% YoY), lần lượt hoàn thành 32% và 5% dự báo cả năm của chúng tôi.

Do lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 của CTD thấp hơn dự báo của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận cho CTD, đã được đề cập trong Báo cáo Cập nhật ngày 30/05/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Zalo Finashark