Xu hướng USD có thể đảo trong phiên giao dịch 17.10.2018

BẢN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT FOREX 17.10.2018

EURUSD: xu hướng giảm sau khi tích lũy [caption id="attachment_1779" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM phânt tích xu hướng kỹ thuật EURUSD[/caption] Cặp tỷ giá GBPUSD: xu hướng tăng [caption id="attachment_1780" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Phân tích xu hướng giao dịch GBPUSD[/caption] Giá vàng: xu hướng tăng [caption id="attachment_1781" align="aligncenter" width="1900"]XM Việt Nam Phân tích kỹ thuật vàng 17.10.2018[/caption] Chỉ số US 30: xu hướng tăng khi xác lạp ngưỡng hỗ trợ [caption id="attachment_1782" align="aligncenter" width="1900"]XM VIETNAM Bản phân tích chỉ số US 30[/caption] Cặp tỷ giá USDJPY: tiếp tục xu hướng giảm [caption id="attachment_1783" align="aligncenter" width="1900"]XM.COM Bản phân tích kỹ thuật xu hướng XM[/caption] Giá dầu WTI: Tăng khi xác lập hỗ trợ mạnh [caption id="attachment_1784" align="aligncenter" width="1900"]XM Bản phân tích xu hướng XM VIETNAM[/caption]
Zalo Finashark