Hướng dẫn cách phân tích dòng tiền doanh nghiệp chính xác nhất

Hiểu được dòng tiền doanh nghiệp là gì và cách phân tích dòng tiền doanh nghiệp từ sẽ giúp bạn đánh giá khả năng doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính cũng như tận dụng cơ hội thị trường trong tương lai.

Phân tích dòng tiền doanh nghiệp là gì?

Dòng tiền là sự biến động của lượng tiền mặt và những khoản tương đương tiền ra và vào của một doanh nghiệp. Phân tích dòng tiền doanh nghiệp là việc sử dụng các phép tính để so sánh dòng tiền ra trên tổng số và theo từng bộ phận về quy mô, tỷ trọng theo thời gian giữa kỳ phân tích với kỳ gốc. Từ đó xác định được khả năng tạo tiền cũng như xu hướng biến động của dòng tiền và dự báo dòng tiền lưu chuyển thuần trong tương lai.

Phân tích dòng tiền doanh nghiệp giúp doanh nghiệp:

  • Dễ dàng theo dõi, kiểm soát sự biến động của dòng tiền vào/ ra, từ đó có các giải pháp tăng tốc độ của dòng tiền vào, giảm thiểu tối đa tốc độ dòng tiền ra.
  • Điều chỉnh giảm thiểu chi phí phù hợp như: chiết khấu mua hàng, chính sách khuyến mãi, tối ưu chi phí vận hành, sản xuất.
  • Lên kế hoạch vay/ trả tiền phù hợp, đúng thời điểm, tăng tín dụng với ngân hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư
  • Có kế hoạch sử dụng, chi tiêu tiền mặt có sẵn hiệu quả nhất
  • Dự phòng nguồn tài chính phù hợp để cân nhắc mở rộng, phát triển kinh doanh
  • Đầu tư cơ sở vật chất, thanh toán lương đúng hạn, quyết định chi các khoản thưởng cho nhân viên…

Vậy làm thế nào để phân tích dòng tiền chính xác? Tìm hiểu cách phân tích dòng tiền doanh nghiệp qua phần tiếp theo nhé!

Hướng dẫn cách phân tích dòng tiền doanh nghiệp chính xác nhất

Cách phân tích dòng tiền doanh nghiệp bao gồm phân tích dòng tiền vào và phân tích dòng tiền ra từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính… từ đó biết được khả năng tạo ra dòng tiền cũng như mức độ sử dụng dòng tiền của doanh nghiệp.

Phân tích dòng tiền vào của doanh nghiệp:

Cách phân tích dòng tiền vào được tính theo công thức: Tỷ trọng của từng dòng tiền vào từ các hoạt động chiếm trong tổng số dòng tiền vào trong kỳ (%) = (Trị số của dòng tiền vào từ các hoạt động/ Tổng số dòng tiền vào trong kỳ) x 100.

  • Tỷ trong dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh cao: Lượng tiền tạo ra chủ yếu qua việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, thu tiền từ khách hàng… cho thấy doanh nghiệp có điều kiện đảm bảo khả năng thanh toán.
  • Tỷ trọng dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư cao: Doanh nghiệp cần xem xét cụ thể, nếu tiền tăng do thu lãi từ hoạt động đầu tư là dấu hiệu tốt.

Phân tích dòng tiền ra của doanh nghiệp:

Dòng tiền ra của doanh nghiệp được tính theo công thức: Tỷ trọng của từng dòng tiền ra từ các hoạt động chiếm trong tổng số dòng tiền ra trong kỳ (%) = (Trị số của dòng tiền ra từ các hoạt động/ Tổng số dòng tiền ra trong kỳ) x 100.

  • Tỷ trọng dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh cao: Dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tốt, chủ yếu sử dụng phục vụ mục đích kinh doanh.
  • Tỷ trọng dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư cao: Doanh nghiệp đã tăng cường các khoản đầu tư, chi cho vay, góp vốn, mua sắm… cần xem xét từng khoản chi cụ thể.

Hy vọng rằng, cách phân tích dòng tiền doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc kiểm soát dòng tiền vào/ ra, hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ, phá sản, có hướng điều chỉnh phù hợp để hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn thuận lợi, phát triển.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Finashark để được giải đáp kịp thời!

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Bài viết liên quan

Zalo Finashark