Kết hợp sóng đẩy (Elliott) và Fibonacci để giảm rủi ro thua lỗ

Kết hợp Fibonacci thoái lui và sóng Elliott

Thông thường, khi giá điều chỉnh sẽ test một trong các mức Fibonacci của sóng trước đó. Các mức phổ biến nhất là 0,236; 0,382; 0,5; 0,618; 0,786. Cuối cùng, mức 0,618 là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh. Như những bài viết trước về sóng Elliott, sự luân phiên thể hiện qua mối quan hệ đặc biệt giữa sóng 2 và sóng 4 trong một pha đẩy. Những pha điều chỉnh này có thể tạo đáy nhọn (nếu là điều chỉnh giảm) hoặc đỉnh nhọn (nếu là điều chỉnh tăng), và một số khác có hình dạng sang sideway. Tại thời điểm này, chúng ta có thể sử dụng các mức Fibonacci như một công cụ hữu ích, hãy xem xét một số ví dụ.

Biểu đồ dưới đây thể hiện mối quan hệ kinh điển giữa sóng thứ 2 và thứ 4. Sóng ((ii)) đạt mức 0,618 trong khi sóng ((iv)) chỉ đạt mức 0,382 của sóng ((iii)). Trong nhiều trường hợp, so với sóng thứ 4, sóng thứ 2 thường liên quan nhiều tới sóng trước đó. Do đó, chúng ta nên xem mức 0,618 là mục tiêu chính cho sóng thứ 2, nhưng luôn có một số ngoại lệ và các hướng dẫn này chưa từng được giới thiệu trước đây.

 

kết hợp Fibonacci thoái lui và sóng elliott

 

Như đã đề cập ở trên, mức 0,786 cũng có thể là mục tiêu. Biểu đồ tiếp theo cho thấy 1 trường hợp chính xác. Sóng ((ii)) và sau đó sóng (ii) kết thúc ở mức 0,786 và cả hai đều là điểm khởi đầu cho 1 con sóng giảm. Đồng thời, cả hai sóng (iv) và ((iv)) chỉ hồi tới mức fibo 0,236 của sóng thứ 3 trước đó. Đó cũng là một ví dụ khác về sự luân phiên

Chúng ta nên chọn mức Fibonacci nào làm mục tiêu lợi nhuận

Mặc dù mức 0,618 là mục tiêu chính cho sóng 2, chúng ta cũng nên xem xét cấu trúc của một sóng điều chỉnh. Sóng 2 được cho là kết thúc khi có hai yếu tố: đã hoàn thiện cấu trúc và 1 sự điều chỉnh (pullback) từ một trong các mức Fibonacci. Cách tiếp cận này làm giảm rủi ro thua lỗ khi trader vào lệnh sớm.

Hãy nhìn sóng ((iv)), nó có hình dạng tam giác. Điểm kết thúc của mô hình này đã test mức fibo 0,236, khởi đầu một sóng đẩy theo xu hướng xuống. Điều này cho thấy chúng ta nên kết hợp điểm kết thúc của mô hình tam giác và các mức Fibonacci, chứ không phải các điểm bên trong của mô hình.

 

chọn mức fibo nào để làm mục tiêu lợi nhuận

 

Nếu giá cũng cố mạnh mẽ, sóng 2 có thể yếu. Biểu đồ tiếp theo miêu tả trường hợp này. Cả hai sóng (ii) và ii chỉ đạt mức 0,382 và giá tiếp tục tăng. Nếu chúng ta có một chuyển động ba sóng, mà đã hoàn toàn điều chỉnh, và sau đó một sự thoái lui từ mức 0,382 xảy ra, thì có thể sóng hai đã hoàn thành. Mặt khác, chúng ta nên nhớ sóng điều chỉnh kéo dài hơn khi có hình dạng như 2 đường zigzag. Do đó, bất kể mô hình hoặc điều chỉnh (pullback) nào bạn thấy, không nên quên đi việc quản lý rủi ro.

 

Fibonacci và sóng elliott

 

Đôi khi, sóng 2 cân bằng giữa các mức 0,5 và 0,618. Nếu có một vài điều chỉnh (pullback) từ các mức này, cho thấy sóng 2 sắp kết thúc. Ngoài ra, trong quá trình mở rộng (extension), sóng 2 thường nhỏ. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ bên dưới, sóng (ii) đã kết thúc ở mức 0.236 cũng như sóng (iv). Điều đó phổ biến hơn trên thị trường chứng khoán, những trường hợp thế này, giá hầu như không còn dư địa giảm nữa mà chỉ đi ngang.

 

xem dư địa giảm của giá

 

Fibonacci mở rộng và chuyển động sóng

Chúng ta có thể sử dụng Fibonacci mở rộng để dự đoán độ dài của sóng 3 và 5. Mục tiêu phổ biến nhất cho sóng thứ 3 là bội số 1.618 của sóng đầu tiên. Sóng thứ 5 có xu hướng đạt bội số 0,618 của sóng thứ 3. Mối quan hệ này có thể nhìn thấy trên biểu đồ tiếp theo.

 

Fibonacci mở rộng và chuyển động sóng Elliott

 

Đôi khi, phần mở rộng của sóng thứ 3 trở nên dài hơn và trong trường hợp này, chúng ta nên dùng các mức 2.618, 2 và 3.618 để đặt mục tiêu lợi nhuận. Như bạn có thể thấy trên biểu đồ bên dưới, sóng 3 đã kết thúc giữa các mức 2.618 và 3.618. Một lần nữa, tất cả phụ thuộc vào cấu trúc của sóng. Do đó, nếu sóng thứ 3 đạt đến mức 1.618, nhưng chuyển động 5 sóng chưa hoàn thành, thì nên xem các mức tiếp theo là mục tiêu.

 

sóng elliott và fibonacci mở rộng

 

Trong từng thời kỳ, có thể dùng các mức fibo 100% và 200%. Sóng (iii) của ((a)) trên biểu đồ tiếp theo kết thúc ở mức 1, trong khi sóng (iii) của ((c)) đạt được mức thứ 2. Trong cả hai trường hợp, đối với các sóng 3 này, cấu trúc bên trong của nó có thể phát hiện khả năng kết thúc của nó.

Ngoài ra, chúng ta hãy quan sát 2 sóng bằng nhau (i) và (v) của ((c)). Thông thường, điều này xảy ra nếu sóng thứ 3 nhiều hơn 1.618, nhưng một lần nữa chúng ta nên dựa vào cấu trúc của sóng trước.

 

sóng elliott-fibonacci

 

Điểm mấu chốt

Mối quan hệ Fibonacci là phần cốt lõi của Nguyên lý sóng Elliott. Cấu trúc của một sóng đang hình thành có thể chỉ ra mức Fibonacci phù hợp làm mục tiêu lợi nhuận, vì vậy chúng ta nên kết hợp sóng Elliott hiện tại và mức fibo gần nhất để đạt được kết quả tốt nhất.

Xem thêm: Sách Fibonacci Trading - Cách làm chủ lợi thế về thời gian và giá

Fibonacci Trading đưa ra cái nhìn sâu sắc và mới mẻ về cách xác định chính xác hỗ trợ, kháng cự. Một cuốn sách chứa đựng nhiều bí quyết và công cụ