Khóa học phân tích kỹ thuật thực chiến Finashark

Chuỗi đào tạo phân tích kỹ thuật thực chiến là một trong 5 hạng mục hướng dẫn nhà đầu tư từ thời điểm mới bắt đầu đến thời điểm giao dịch thành công. Hệ thống kiến thức đầu tư được tổ chức từ Finashark bao gồm 5 phần, bao gồm:

Phần 1: Phân tích kỹ thuật thực chiến.

Phần 2: Phương pháp xác định dòng tiền lớn.

Phần 3: Quản trị rủi ro trong đầu tư.

Phần 4: Viết thuật toán và tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Phần 5: Ứng dụng vào đầu tư thực chiến.

Mời nhà đầu tư theo dõi 5 video của buổi học tại đây:

Phân tích kỹ thuật thực chiến - Phần 1

Phân tích kỹ thuật thực chiến - Phần 2

Phân tích kỹ thuật thực chiến - Phần 3

Phân tích kỹ thuật thực chiến - Phần 4

Phân tích kỹ thuật thực chiến - Phần 5

Sử dụng bộ công cụ đầu tư Finashark

Khóa học được xây dựng dựa trên những nghiên cứu sâu của Finashark về phân tích kỹ thuật nói chung và dòng tiền nói riêng. Để xây dựng một phương pháp đầu tư thực chiến hiệu quả, mời nhà đầu tư đăng ký các công cụ hỗ trợ ra quyết định của Finashark:

TÍN HIỆU GIAO DỊCH: Cập nhật tín hiệu giao dịch cổ phiếu Việt Nam, forex, thị trường hàng hóa và nhiều hơn nữa.

XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN: Phân tích dòng tiền đầu tư vào các tài sản tài chính.

>> Đăng ký nhận tín hiệu giao dịch 7 NGÀY MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

>> Mở tài khoản giao dịch tặng gói VIP TẠI ĐÂY