Ngân hàng Trung ương là gì? Nó có ảnh hưởng gì tới các cặp tiền tệ?

Ngân hàng Trung ương đóng một vài trò quan trọng trong hoạt động của một nền kinh tế. Một trong những công cụ chính mà Ngân hàng Trung ương có thể sử dụng là kiểm soát nguồn cung tiền và lãi suất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá Ngân hàng Trung ương là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến các cặp tiền tệ.

Ngân hàng Trung ương là tổ chức như thế nào?

Ngân hàng Trung ương, còn được gọi là cơ quan tiền tệ hoặc ngân hàng dự trữ, là một tổ chức thường chịu trách nhiệm giám sát hệ thống tiền tệ của một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia. Nó chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tiền tệ, quản lý tiền tệ của đất nước và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. 

Mục tiêu chính của Ngân hàng Trung ương là duy trì sự ổn định giá cả và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các Ngân hàng Trung ương có thẩm quyền phát hành tiền tệ, quản lý các ngân hàng thương mại và quản lý dự trữ ngoại hối của các quốc gia.

Vai trò của Ngân hàng Trung ương

Một trong những vai trò chính của Ngân hàng Trung ương là kiểm soát cung tiền. Bằng cách tác động đến lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế, Ngân hàng Trung ương có thể tác động đến lãi suất, lạm phát và hoạt động kinh tế. Ngân hàng Trung ương đạt được điều này thông qua các công cụ chính sách tiền tệ khác nhau, chẳng hạn như hoạt động thị trường mở, yêu cầu dự trữ và thiết lập lãi suất chuẩn.

Nghiệp vụ thị trường mở liên quan đến việc mua và bán chứng khoán chính phủ trên thị trường mở, nó sẽ bơm tiền vào nền kinh tế, làm tăng cung tiền. Ngược lại, khi nó bán chứng khoán chính phủ, nó làm giảm cung tiền. Bằng cách kiểm soát cung tiền, Ngân hàng Trung ương có thể tác động đến lãi suất. Cung tiền tăng dẫn đến lãi suất thấp hơn, khuyến khích vay và đầu tư, trong khi cung tiền giảm có tác động ngược lại.

Dự trữ bắt buộc đề cập đến số tiền mà các ngân hàng thương mại phải dự trữ so với tiền gửi của họ. Bằng cách điều chỉnh các yêu cầu này, Ngân hàng Trung ương có thể tác động đến lượng tiền mà các ngân hàng có thể cho vay. Nếu Ngân hàng Trung ương tăng yêu cầu dự trữ, nó sẽ làm giảm lượng tiền sẵn có để cho vay, điều này có thể giúp kiềm chế lạm phát. Ngược lại, việc giảm dự trữ bắt buộc sẽ làm tăng lượng tiền sẵn có để cho vay, kích thích hoạt động kinh tế.

Lãi suất chuẩn, thường được gọi là lãi suất chính sách hoặc lãi suất cơ bản. là lãi suất mà Ngân hàng Trung ương cho các ngân hàng thương mại vay tiền. Những thay đổi về lãi suất chuẩn có tác động lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế. Khi Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất cơ bản, việc vay tiền của các ngân hàng trở nên rẻ hơn, điều này khuyến khích cho vay và đầu tư. Điều này, đến lượt nó, kích thích hoạt động kinh tế. Mặt khác, nếu Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất cơ bản, việc vay tiền của các ngân hàng trở nên đắt đỏ hơn, điều này làm chậm hoạt động cho vay và đầu tư, có khả năng kiềm chế lạm phát.

Ảnh hưởng của Ngân hàng Trung ương 

Các quyết định và hành động của một Ngân hàng Trung ương có thể có tác động đáng kể đến các cặp tiền tệ. Ví dụ, những thay đổi về lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của một quốc gia so với các đồng tiền khác. Khi một Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất, nó làm cho đồng tiền của đất nước hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Do đó, nhu cầu về tiền tệ tăng lên, dẫn đến sự tăng giá trị của nó. Ngược lại, khi một Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất, nó làm giảm sức hấp dẫn của tiền tệ, dẫn đến sự mất giá.

Hơn nữa, các Ngân hàng Trung ương có thể can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối để tác động đến giá trị đồng tiền của họ. Nếu một Ngân hàng Trung ương muốn làm suy yếu đồng tiền của mình, nó có thể bán đồng tiền của chính mình và mua ngoại tệ, làm tăng nguồn cung tiền tệ của mình trên thị trường. Sự can thiệp này làm giảm giá trị của đồng tiền. Ngược lại, nếu một Ngân hàng Trung ương muốn củng cố đồng tiền của mình, họ có thể mua đồng tiền của chính mình và bán ngoại tệ, làm giảm nguồn cung đồng tiền của mình trên thị trường. Sự can thiệp này làm tăng giá trị của đồng tiền.

Hành động của một Ngân hàng Trung ương cũng có thể có tác động lan tỏa đối với các loại tiền tệ và Ngân hàng Trung ương khác. Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, các chuyển động tiền tệ được kết nối với nhau. Những thay đổi trong một loại tiền tệ có thể ảnh hưởng đến giá trị tương đối của các loại tiền tệ khác. Các Ngân hàng Trung ương thường liên lạc và phối hợp với nhau để giảm thiểu mọi tác động bất lợi và duy trì sự ổn định trên thị trường ngoại hối.

Kết luận

Tóm lại, Ngân hàng Trung ương là một tổ chức quan trọng trong hệ thống kinh tế và tài chính của một quốc gia. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cung tiền, điều hành lãi suất và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Các quyết định và hành động của Ngân hàng Trung ương có thể có tác động đáng kể đến các cặp tiền tệ, ảnh hưởng đến giá trị và tỷ giá hối đoái của chúng. Hiểu được vai trò của các Ngân hàng Trung ương là điều cần thiết đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách trong việc điều hướng các động lực của nền kinh tế toàn cầu.

Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn hoặc tìm hiểu khóa học đầu tư chứng khoán, vui lòng liên hệ với Finashark theo thông tin dưới đây:

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Nhận tín hiệu miễn phí tại: Finashark's Telegram channel