Phân tích kỹ thuật trong Forex là gì?

Một trong những phương pháp phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng trong giao dịch ngoại hối là phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật và cách sử dụng nó trong giao dịch ngoại hối.

I. Phân tích Kỹ thuật trong Forex là gì?

Trong Forex, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng, để xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường. Tiền đề cơ bản của phân tích kỹ thuật trong Forex là hành động giá lịch sử có thể cung cấp manh mối về hướng đi trong tương lai của thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật để phân tích dữ liệu thị trường, bao gồm biểu đồ, chỉ báo và hành động giá.

1. Biểu đồ

Biểu đồ là một công cụ cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên nền tảng Forex. Biểu đồ là một biểu diễn đồ họa của dữ liệu giá lịch sử, được vẽ trong một khoảng thời gian cụ thể. Thương nhân sử dụng biểu đồ để xác định xu hướng và mô hình trên thị trường. Trong Forex, có ba loại biểu đồ chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật: biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến.

Biểu đồ đường là dạng biểu đồ đơn giản nhất, chỉ hiển thị giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ thanh cung cấp nhiều thông tin hơn biểu đồ đường, hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, cao và thấp của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Biểu đồ nến tương tự như biểu đồ thanh nhưng cung cấp thông tin bổ sung, chẳng hạn như màu sắc của nến, có thể cung cấp manh mối về hướng đi trong tương lai của thị trường.

2. Chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ số là các phép tính toán học được áp dụng cho dữ liệu giá để xác định các xu hướng và mô hình trên thị trường. Có hai loại chỉ báo chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trong Forex: chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lượng.

Các chỉ báo xu hướng được sử dụng để xác định hướng của thị trường. Chúng bao gồm các đường trung bình động, làm mịn dữ liệu giá để cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng và các đường xu hướng, được vẽ trên biểu đồ để kết nối các mức cao hoặc thấp của một xu hướng giá.

Các chỉ báo động lượng được sử dụng để xác định sức mạnh của một xu hướng. Chúng bao gồm các chỉ báo dao động, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên, đo tốc độ và cường độ của biến động giá.

3. Hành động giá

Hành động giá là sự chuyển động của giá theo thời gian. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng hành động giá để xác định các xu hướng và mô hình trên thị trường. Hành động giá có thể được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex khác, chẳng hạn như biểu đồ và chỉ báo, để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

4. Hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực trên biểu đồ nơi giá đã tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Các mức hỗ trợ là các khu vực mà trước đó giá đã tìm thấy áp lực mua, khiến giá bật lên cao hơn. Các mức kháng cự là các khu vực mà trước đây giá đã tìm thấy áp lực bán, khiến giá bật xuống thấp hơn. Các nhà giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và đặt các mức cắt lỗ.

II. Phần kết luận

Phân tích kỹ thuật trong Forex là một phương pháp phổ biến được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Trong nền tảng giao dịch Forex, hoạt động phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá cả và khối lượng để xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật, bao gồm biểu đồ, chỉ báo và hành động giá, để phân tích dữ liệu thị trường. Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng cùng với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản, để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Với sự hiểu biết vững chắc về phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể nâng cao cơ hội thành công trong giao dịch ngoại hối.

>> Xem thêm: Phân tích cơ bản trong Forex là gì?

 

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

 

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Nhận tín hiệu miễn phí tại: Finashark's Telegram channel