Pivot point: Công cụ hay để xác định hỗ trợ kháng cự cho Day trader

Pivot Point là gì?

Pivot Point là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường ở các khung thời gian khác nhau. Pivot Point đơn giản là trung bình của giá tại đỉnh, đáy và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Giao dịch ở bên trên Pivot Point cho thấy tâm lý tích cực, trong khi giao dịch bên dưới Pivot Point cho thấy tâm lý tiêu cực.

Pivot Point là chỉ báo cơ bản, nhưng nó cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự được tính toán theo công thức. Tất cả các mức này giúp trader xác định ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự của giá. Tương tự, nếu giá di chuyển vượt qua các mức này, nó giúp trader biết giá đang theo hướng nào trong một xu hướng.

 

pivot-point-la-gi

 

  • Khi giá được giao dịch bên trên Pivot Point, cho biết ngày hôm đó có xu hướng tăng.
  • Khi giá được giao dịch bên dưới Pivot Point, cho biết ngày hôm đó có xu hướng giảm.
  • Chỉ báo thường bao gồm bốn cấp độ bổ sung: S1, S2, R1 và R2. Đây là viết tắt của Support (hỗ trợ) 1 và 2, và Resistance (kháng cự) 1 và 2.
  • S1, S2, R1 và R2 có thể gây ra sự đảo chiều, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để xác nhận một xu hướng. Ví dụ: nếu giá giảm và di chuyển xuống dưới S1, nó xác nhận xu hướng đang giảm và có khả năng tiếp tục đến S2.

Công thức tính Pivot Points

P = (High + Low + Close)/3     

R1 = (P × 2) − Low

R2 = P + (High − Low)

S1 = (P ×2) − High

S2 = P − (High − Low)

Trong đó:

P = Pivot point

R1 = Resistance 1

R2 = Resistance 2

S1 = Support 1

S2 = Support 2

​High là giá cao nhất của ngày giao dịch trước đó

Low là giá thấp nhất của ngày giao dịch trước đó

Close là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó

Cách tính Pivot Points

Có thể thêm Pivot point vào biểu đồ và các mức hỗ trợ/kháng cự sẽ được tính toán tự động và hiển thị. Đây là cách bạn tự tính toán chúng, hãy nhớ rằng Pivot Points chủ yếu được sử dụng bởi các day traders và dựa trên giá đỉnh, đáy và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Nếu đó là sáng thứ Tư, hãy sử dụng giá đỉnh, đáy và giá đóng cửa của Thứ Ba để tạo các mức Pivot Points cho ngày giao dịch Thứ Tư.

  1. Sau khi thị trường đóng cửa, hoặc trước khi nó mở cửa, hãy tìm mức giá đỉnh, đáy và đóng cửa từ ngày gần nhất.
  2. Tính tổng giá của Đỉnh, đáy và giá đóng cửa rồi chia cho 3.
  3. Đánh dấu giá này trên biểu đồ là P.
  4. Khi đã biết P, hãy tính S1, S2, R1 và R2. Mức giá đỉnh và đáy được lấy từ ngày giao dịch trước đó.

Pivot Points cho bạn biết điều gì?

Pivot points là một chỉ báo trong ngày để giao dịch hợp đồng tương lai, hàng hóa và cổ phiếu. Không giống như đường trung bình hoặc chỉ báo dao động, Pivot points đứng im và cố định ở một mức giá trong suốt cả ngày. Nghĩa là trader có thể sử dụng các mức hỗ trợ/kháng cự này để lên kế hoạch giao dịch trước. Ví dụ, họ biết rằng, nếu giá giảm xuống bên dưới Pivot points, họ có thể sẽ vào lệnh bán ở đầu phiên giao dịch. Nếu giá bên trên Pivot points, họ sẽ vào lệnh mua. S1, S2, R1 và R2 có thể được sử dụng làm mục tiêu lợi nhuận hoặc mức dừng lỗ cho các giao dịch đó.

Trên thực tế, các trader thường kết hợp Pivot points với các chỉ báo xu hướng. Pivot points cũng trùng hoặc hội tụ với đường trung bình động 50 kỳ hoặc 200 kỳ, hoặc mức Fibonacci mở rộng, tạo ra các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh hơn.

Sự khác nhau giữa Pivot Points và Fibonacci thoái lui.

Pivot Points và Fibonacci thoái lui hoặc mở rộng, đều vẽ các đường nằm ngang để đánh dấu các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Mức Fibonacci thoái lui và mức mở rộng có thể được tạo bằng cách nối bất kỳ điểm giá nào trên biểu đồ. Khi các mức được chọn, thì các đường kẻ sẽ được vẽ theo tỷ lệ phần trăm của phạm vi giá được chọn đó.

Pivot Points không sử dụng tỷ lệ phần trăm, nó dựa trên các số cố định: mức giá đỉnh, đáy và giá đóng của ngày trước đó.

Hạn chế của Pivot Points

Pivot Points dựa trên một phép tính đơn giản và chúng có thể hữu ích với một số nhà đầu tư này, nhưng có thể không hữu ích với các nhà đầu tư khác. Không có gì đảm bảo là giá sẽ dừng lại, đảo chiều hoặc thậm chí đạt đến các mức hỗ trợ/kháng cự được tạo ra trên biểu đồ. Có khi giá sẽ di chuyển ngược lại và ra khỏi mức hỗ trợ/kháng cự đó. Giống như các chỉ báo khác, nó chỉ nên được sử dụng như một phần của kế hoạch giao dịch.

P/s: Nên kết hợp Pivot Points với các chỉ báo xu hướng của FinaShark để tăng xác suất giao dịch thành công. Tải các chỉ báo tại đây.