Thông báo về khóa học Chiến lược đầu tư chứng khoán theo dòng tiền thông minh

Finashark lần đầu tiên tổ chức khóa học Chiến lược đầu tư chứng khoán theo dòng tiền thông minh cho nhà đầu tư.

Trong khóa học, nhà đầu tư được tặng voucher giảm đến 30% dịch vụ dữ liệu và tư vấn đầu tư từ Finashark. Đồng thời giải thưởng 20 triệu dành cho đội thắng cuộc trong Gameshow tại buổi 2.

khóa học chiến lược đầu tư theo dòng tiền thông minh

Hiện tại khóa học của chúng tôi vào ngày 21.11.2020 đã hết chỗ. Quý nhà đầu tư muốn tham gia các khóa sắp tới (dự kiến tháng 12.2020) vui lòng để lại thông tin email ở khung chat, chúng tôi sẽ thông báo khi khóa học sắp diễn ra.

Thông tin về khóa học

Diễn giả: Châu Phạm

_ Giám đốc phân tích, Finashark.

_ Chuyên viên phân tích tài chính cao cấp, HSC.

Thời lượng: 2 buổi.

Buổi 1: Phân tích kỹ thuật thực chiến.

Thời gian: 8h00 – 11h30 ngày 22/11/2020.

Nội dung buổi 1: Giới thiệu về phương pháp Phân tích kỹ thuật

  • Phân tích kỹ thuật là gì
  • Điểm khác nhau giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
  • Các kiến thức nền tảng trong phân tích kỹ thuật
  • Ứng dụng phân tích kỹ thuật vào giao dịch thực chiến

Nội dung buổi 2: Giới thiệu phương pháp Xây dựng chiến lược đầu tư theo dòng tiền thông minh

  • Review lại kiến thức buổi 1
  • Cấu trúc thị trường chứng khoán theo dòng tiền
  • Kỹ thuật phân tích dòng tiền lớn
  • Xây dựng chiến lược giao dịch theo dòng tiền lớn
  • Game teamworks

Để không bỏ lỡ các sự kiện đào tạo & hội thảo tiếp theo, nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Finashark tại website Finashark.vn để nhận thông tin chi tiết.