Tỷ lệ thất nghiệp: Định nghĩa và tác động của nó đối với nền kinh tế

Tỷ lệ thất nghiệp là một trong những chỉ số phản ánh tình hình hiện tại của nền kinh tế của một quốc gia. Vậy tỷ lệ thất nghiệp là gì? Nó được tính như thế nào? Và tỷ lệ thất nghiệp tác động như thế nào đến nền kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp là gì? 

Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số kinh tế quan trọng đo lường tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động thất nghiệp và đang tích cực tìm kiếm việc làm. Đây là thước đo thiết yếu đối với các nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và nhà đầu tư vì nó phản ánh sức khỏe tổng thể và sự ổn định của nền kinh tế.

Hiểu về tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là thước đo tỷ lệ thất nghiệp trong một dân số hoặc quốc gia cụ thể. Nó cho biết tỷ lệ lực lượng lao động không có việc làm nhưng đang tích cực tìm kiếm việc làm. Lực lượng lao động bao gồm cả những người có việc làm và những người tích cực tìm kiếm việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp thường được thể hiện dưới dạng phần trăm.

Cách tính tỷ lệ thất nghiệp

Để tính tỷ lệ thất nghiệp, các nhà kinh tế sử dụng dữ liệu từ các cuộc điều tra lực lượng lao động hoặc hồ sơ hành chính. Công thức tính tỷ lệ thất nghiệp như sau:

Tỷ lệ thất nghiệp = (Số người thất nghiệp / Lực lượng lao động) × 100

Trong đó:

- Lực lượng lao động bao gồm những cá nhân có việc làm và những người đang tích cực tìm kiếm việc làm. 

- Những người thất nghiệp đề cập đến những người không có việc làm nhưng sẵn sàng và tích cực tìm kiếm việc làm.

Các loại thất nghiệp

Thất nghiệp được chia thành 4 loại như sau:

  • Thất nghiệp lần đầu: Loại thất nghiệp này xảy ra khi các cá nhân đang chuyển đổi giữa các công việc hoặc lần đầu tiên tham gia lực lượng lao động. Nó thường là tạm thời và được coi là một phần tự nhiên của một thị trường lao động lành mạnh.
  • Thất nghiệp cơ cấu: Thất nghiệp cơ cấu phát sinh do sự không phù hợp giữa các kỹ năng mà người tìm việc sở hữu và các cơ hội việc làm sẵn có. Tình trạng này thường xảy ra khi có sự tiến bộ nhanh chóng về công nghệ hoặc sự suy giảm trong một số ngành nhất định.
  • Thất nghiệp theo chu kỳ: Thất nghiệp theo chu kỳ là kết quả của những biến động trong chu kỳ kinh doanh. Trong thời kỳ suy thoái hoặc suy thoái kinh tế, các công ty có thể sa thải công nhân, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm.
  • Thất nghiệp theo mùa: Thất nghiệp theo mùa xảy ra khi các cá nhân thất nghiệp do các yếu tố mùa vụ. Ví dụ, người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch hoặc bán lẻ có thể bị thất nghiệp tạm thời trong mùa thấp điểm.

Tác động của tỷ lệ thất nghiệp đối với kinh tế 

Tỷ lệ thất nghiệp có thể có tác động sâu sắc đến sức mạnh và sự ổn định của các loại tiền tệ chính. Dưới đây là một số khía cạnh chính mà nó ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ:

  • Lãi suất: Các Ngân hàng Trung ương theo dõi chặt chẽ tỷ lệ thất nghiệp như một phần trong các quyết định chính sách tiền tệ của họ. Tỷ lệ thất nghiệp cao cho thấy thị trường lao động trì trệ và điều kiện kinh tế yếu kém, có thể thúc đẩy các Ngân hàng Trung ương thực hiện các chính sách tiền tệ mở rộng, chẳng hạn như hạ lãi suất. Lãi suất thấp hơn có thể dẫn đến sự mất giá trong giá trị của một loại tiền tệ.
  • Chi tiêu của người tiêu dùng: Thất nghiệp ảnh hưởng đến niềm tin và sức mua của người tiêu dùng. Khi tỷ lệ thất nghiệp cao, người tiêu dùng có xu hướng giảm chi tiêu, điều này có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Chi tiêu của người tiêu dùng thấp hơn có thể làm suy yếu đồng nội tệ.
  • Cán cân thương mại: Tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến cán cân thương mại của một quốc gia. Tỷ lệ thất nghiệp cao thường dẫn đến giảm nhập khẩu do người tiêu dùng có thu nhập khả dụng ít hơn. Điều này có thể cải thiện cán cân thương mại và có khả năng củng cố đồng nội tệ.
  • Tâm lý của nhà đầu tư: Dữ liệu thất nghiệp được các nhà đầu tư và thương nhân theo dõi chặt chẽ. Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến có thể dẫn đến tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư và dòng vốn chảy ra ngoài, điều này có thể gây áp lực giảm giá đối với một loại tiền tệ.
  • Ngân sách Chính phủ: Tỷ lệ thất nghiệp cao có thể gây căng thẳng cho ngân sách chính phủ do tăng chi tiêu cho trợ cấp thất nghiệp và giảm doanh thu thuế. Những thách thức tài chính này có thể tác động đến sự ổn định của một loại tiền tệ và có khả năng dẫn đến áp lực lạm phát.

Kết luận

Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số kinh tế quan trọng cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe và sự ổn định của một nền kinh tế. Nó ảnh hưởng đến các loại tiền tệ chính thông qua ảnh hưởng của nó đối với lãi suất, chi tiêu của người tiêu dùng, cán cân thương mại, tâm lý nhà đầu tư và ngân sách chính phủ. Bằng cách hiểu động lực thất nghiệp và tác động của nó đối với tiền tệ, các nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt để điều hướng thế giới tài chính toàn cầu phức tạp.

>> Xem thêm: Sự ảnh hưởng của Lãi suất FED tới các cặp tiền tệ

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Nhận tín hiệu miễn phí tại: Finashark's Telegram channel