Markets By TradingView

Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 02/10/2023 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 

 

 

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 %

 

 

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Hành động-
Hồ sơ khuyến nghị
Điểm khuyến nghị-
Số phiên từ khi khuyến nghị-
Độ tin cậyNaN%
Chiến lược giải ngân
Giải ngân 30%-
Giải ngân 50%-
Giải ngân 20%-
Chiến lược quản lý vốn
Giá mục tiêu-
Điểm cắt lỗ-
Kỳ vọng lợi nhuậnNaN%

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

0%
Dòng tiền
0%
Đà tăng
0%
Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

%

Xác suất

%

Lực nén

%

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

%

Biến động

CaoTrung bìnhThấp

%

Độ lệch chuẩn

CaoTrung bìnhThấp

%

Rủi ro

CaoTrung bìnhThấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
100%
Động lượng
100%
100%
Độ bền
100%
100%
Lực mua
100%
100%
Lực bán
100%
100%
Sức mạnh
100%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 2.10.2023

#
Cổ phiếu
Công ty
1
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
2
CEN
CTCP CENCON Viet Nam
3
DGC
CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
4
FPT
CTCP FPT
5
FRT
CTCP Ban le Ky thuat so FPT
6
FTS
CTCP Chung khoan FPT
7
GMD
CTCP Gemadept
8
HAH
CTCP Van tai va Xep do Hai An
9
IDC
Tong cong ty IDICO-CTCP
10
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
11
MBS
CTCP Chung khoan MB
12
NTL
CTCP Phat trien do thi Tu Liem
13
PC1
CTCP Xay lap dien 1
14
PVT
Tong CTCP Van tai Dau khi
15
PVS
Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
16
VOS
CTCP Van tai Bien Viet Nam
17
VPB
Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong
Động lượng
100%
Độ bền
100%
Lực mua
100%
Lực bán
100%
Sức mạnh
100%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 2.10.2023

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AAA
CTCP Nhua An Phat Xanh
2
BCG
CTCP Bamboo Capital
3
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
4
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
5
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
6
DIG
Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung
7
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
8
EIB
Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
9
GEX
Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam
10
HAG
CTCP Hoang Anh Gia Lai
11
HCM
CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
12
HHV
CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
13
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
14
IDI
CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I
15
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
16
LCG
CTCP Licogi 16
17
LDG
CTCP Dau tu LDG
18
MBB
Ngan hang TMCP Quan Doi
19
MWG
CTCP Dau tu The gioi Di dong
20
NKG
CTCP Thep Nam Kim
21
POW
Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP
22
PVX
Tong CTCP Xay lap Dau khi Viet Nam
23
STB
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
24
TPB
Ngan Hang TMCP Tien Phong
25
VCG
Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
26
VCI
CTCP Chung Khoan Ban Viet
27
VHM
CTCP Vinhomes
28
VIC
Tap doan Vingroup-CTCP
29
VIX
CTCP Chung khoan VIX
30
VND
CTCP Chung khoan VNDIRECT
Động lượng
100%
Độ bền
100%
Lực mua
100%
Lực bán
100%
Sức mạnh
100%

Phân tích kỹ thuật

OANDA:XAUUSD Chart By TradingView