Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 22/10/2020 Realtime

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Hồ sơ mã chứng khoán:

Thời gian cập nhật:

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

{{ result.giadongcua }}

Cao nhất:

{{ result.giacao }}

Thấp nhất:

{{ result.giathap }}

Thay đổi:

{{ result.thaydoi }}%

Khối lượng:

{{ result.khoiluong }}

Khối lượng TB 10 ngày:

{{ result.kltb }}

Tổng kết khuyến nghị:

Điểm vào lệnh:

Quan điểm từ phe tạo lập:

Quan điểm từ dòng tiền lớn - đội lái:

Chiến lược giao dịch:

Kỳ vọng đảo chiều:

Quản trị rủi ro:

Quan điểm từ phe tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền lớn – Đội lái:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 22.10.2020

#
Cổ phiếu
Công ty
1
CRE
CTCP Bất động sản Thế Kỷ
2
DBT
CTCP Dược phẩm Bến Tre
3
DIG
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng
4
HPG
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
5
ITS
CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
6
KBC
Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP
7
KHD
CTCP Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương
8
MBB
Ngân hàng TMCP Quân Đội
9
MSN
CTCP Tập đoàn MaSan
10
TCB
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
11
TCM
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
12
TCS
CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin
13
TDC
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
14
TND
CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin
15
VRE
CTCP Vincom Retail
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 22.10.2020

#
Cổ phiếu
Công ty
1
CDO
CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị
2
CTF
CTCP City Auto
3
CTI
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
4
DBD
CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
5
FTM
CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
6
HHG
CTCP Hoàng Hà
7
HVH
CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC
8
KMR
CTCP Mirae
9
NCS
CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài
10
PAN
CTCP Tập đoàn PAN
11
TGG
CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
12
VBB
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
13
VMC
CTCP VIMECO
14
VOS
CTCP Vận tải Biển Việt Nam
15
VPG
CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
16
YEG
CTCP Tập đoàn Yeah1
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Khuyến nghị Forex

Phân tích kỹ thuật