Markets By TradingView

Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 07/06/2023 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 

 

 

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 %

 

 

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Hành động-
Hồ sơ khuyến nghị
Điểm khuyến nghị-
Số phiên từ khi khuyến nghị-
Độ tin cậyNaN%
Chiến lược giải ngân
Giải ngân 30%-
Giải ngân 50%-
Giải ngân 20%-
Chiến lược quản lý vốn
Giá mục tiêu-
Điểm cắt lỗ-
Kỳ vọng lợi nhuậnNaN%

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

0%
Dòng tiền
0%
Đà tăng
0%
Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

%

Xác suất

%

Lực nén

%

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

%

Biến động

CaoTrung bìnhThấp

%

Độ lệch chuẩn

CaoTrung bìnhThấp

%

Rủi ro

CaoTrung bìnhThấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
100%
Động lượng
100%
100%
Độ bền
100%
100%
Lực mua
100%
100%
Lực bán
100%
100%
Sức mạnh
100%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 7.6.2023

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ACB
Ngan hang TMCP A Chau
2
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
3
BCG
CTCP Bamboo Capital
4
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
5
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
6
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
7
DLG
CTCP Tap doan Duc Long Gia Lai
8
DRH
CTCP DRH Holdings
9
FCN
CTCP FECON
10
GEX
Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam
11
HCM
CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
12
HHV
CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
13
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
14
HSG
CTCP Tap doan Hoa Sen
15
IDI
CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I
16
IJC
CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat
17
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
18
KDH
CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
19
LCG
CTCP Licogi 16
20
MBB
Ngan hang TMCP Quan Doi
21
MSB
Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam
22
NKG
CTCP Thep Nam Kim
23
SCR
CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin
24
SHB
Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
25
SHS
CTCP Chung khoan Sai Gon Ha Noi
26
SSI
CTCP Chung khoan SSI
27
STB
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
28
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
29
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
30
TTF
CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh
Động lượng
100%
Độ bền
100%
Lực mua
100%
Lực bán
100%
Sức mạnh
100%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 7.6.2023

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AAA
CTCP Nhua An Phat Xanh
2
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
3
DAH
CTCP Tap doan Khach san Dong A
4
DBC
CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
5
DCM
CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau
6
DGC
CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
7
DGW
CTCP The gioi so
8
DIG
Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung
9
DPM
Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP
10
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
11
EIB
Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
12
FIT
CTCP Tap doan F.I.T
13
HAG
CTCP Hoang Anh Gia Lai
14
HBC
CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
15
HNG
CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai
16
HPX
CTCP Dau tu Hai Phat
17
HQC
CTCP Tu van-Thuong mai-Dich vu Dia oc Hoang Quan
18
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
19
LDG
CTCP Dau tu LDG
20
LMH
CTCP Landmark Holding
21
LPB
Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
22
MWG
CTCP Dau tu The gioi Di dong
23
NLG
CTCP Dau tu Nam Long
24
NRC
CTCP Tap doan Danh Khoi
25
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
26
PDR
CTCP Phat trien Bat dong san Phat Dat
27
POW
Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP
28
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
29
PVS
Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
30
TPB
Ngan Hang TMCP Tien Phong
Động lượng
100%
Độ bền
100%
Lực mua
100%
Lực bán
100%
Sức mạnh
100%

Phân tích kỹ thuật

OANDA:XAUUSD Chart By TradingView