La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 03/08/2020 Realtime

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Khuyến nghị: {{ result.khuyennghi }}

Điểm vào lệnh: {{ result.diemvaolenh }}

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Giá thị trường
Giá hiện tại {{ result.giadongcua }} Thay đổi {{ result.thaydoi }}%
Cao nhất {{ result.giacao }} Thấp nhất {{ result.giathap }}
Khối lượng {{ result.khoiluong }} Khối lượng TB 10 ngày {{ result.kltb }}
 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Khuyến nghị: {{ result.khuyennghi }}

Điểm vào lệnh: {{ result.diemvaolenh }}

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Giá thị trường
Giá hiện tại {{ result.giadongcua }} Thay đổi {{ result.thaydoi }}%
Cao nhất {{ result.giacao }} Thấp nhất {{ result.giathap }}
Khối lượng {{ result.khoiluong }} Khối lượng TB 10 ngày {{ result.kltb }}

Khuyến nghị: {{ result.khuyennghi }}

Điểm vào lệnh: {{ result.diemvaolenh }}

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Giá thị trường
Giá hiện tại {{ result.giadongcua }} Thay đổi {{ result.thaydoi }}%
Cao nhất {{ result.giacao }} Thấp nhất {{ result.giathap }}
Khối lượng {{ result.khoiluong }} Khối lượng TB 10 ngày {{ result.kltb }}

Bản đồ tài sản FinaShark


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán
Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 03.08.2020

#
Cổ phiếu
Công ty
1
CAV
CTCP Dây cáp điện Việt Nam
2
GIL
CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
3
IDJ
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
4
ITS
CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
5
KHD
CTCP Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương
6
NHH
CTCP Nhựa Hà Nội
7
NRC
CTCP Bất động sản NETLAND
8
NTC
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
9
REE
CTCP Cơ điện lạnh
10
SAM
CTCP Sam Holdings
11
SHN
CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
12
SNZ
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp
13
SZC
CTCP Sonadezi Châu Đức
14
UDJ
CTCP Phát triển Đô thị
15
VSC
CTCP Container Việt Nam
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 03.08.2020

#
Cổ phiếu
Công ty
1
BID
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2
BMI
Tổng CTCP Bảo Minh
3
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
4
DIC
CTCP Đầu tư và Thương mại DIC
5
DIG
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng
6
DRI
CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk
7
FLC
CTCP Tập đoàn FLC
8
FRT
CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
9
HNG
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
10
KBC
Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP
11
KDH
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
12
KVC
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
13
LDG
CTCP Đầu tư LDG
14
OIL
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
15
POW
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
16
ROS
CTCP Xây dựng FLC FAROS
17
SPI
CTCP SPI
18
TAR
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
19
TDT
CTCP Đầu tư và Phát triển TDT
20
VC3
CTCP Xây dựng số 3
21
VGI
Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel
22
VHC
CTCP Vĩnh Hoàn
23
VND
CTCP Chứng khoán VNDIRECT
24
VRE
CTCP Vincom Retail
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Khuyến nghị Forex

Phân tích kỹ thuật