Markets By TradingView

Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 27/02/2024 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 

 

 

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 %

 

 

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Hành động-
Hồ sơ khuyến nghị
Điểm khuyến nghị-
Số phiên từ khi khuyến nghị-
Độ tin cậyNaN%
Chiến lược giải ngân
Giải ngân 30%-
Giải ngân 50%-
Giải ngân 20%-
Chiến lược quản lý vốn
Giá mục tiêu-
Điểm cắt lỗ-
Kỳ vọng lợi nhuậnNaN%

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

0%
Dòng tiền
0%
Đà tăng
0%
Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

%

Xác suất

%

Lực nén

%

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

%

Biến động

CaoTrung bìnhThấp

%

Độ lệch chuẩn

CaoTrung bìnhThấp

%

Rủi ro

CaoTrung bìnhThấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
100%
Động lượng
100%
100%
Độ bền
100%
100%
Lực mua
100%
100%
Lực bán
100%
100%
Sức mạnh
100%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 27.2.2024

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AAA
CTCP Nhua An Phat Xanh
2
ANV
CTCP Nam Viet
3
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
4
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
5
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
6
DBC
CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
7
DCM
CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau
8
DGC
CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
9
EVF
Cong ty Tai chinh Co phan Dien luc
10
FPT
CTCP FPT
11
FTS
CTCP Chung khoan FPT
12
GMD
CTCP Gemadept
13
GVR
Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
14
HAH
CTCP Van tai va Xep do Hai An
15
HCM
CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
16
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
17
IDC
Tong cong ty IDICO-CTCP
18
IDI
CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I
19
KDH
CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
20
MBS
CTCP Chung khoan MB
21
ORS
CTCP Chung khoan Tien Phong
22
PAN
CTCP Tap doan PAN
23
POM
CTCP Thep POMINA
24
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
25
TCD
CTCP Dau tu Phat trien Cong nghiep va Van tai
26
TNG
CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
27
TPB
Ngan Hang TMCP Tien Phong
28
TTH
CTCP Thuong mai va Dich vu Tien Thanh
29
VHC
CTCP Vinh Hoan
30
VIB
Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam
Động lượng
100%
Độ bền
100%
Lực mua
100%
Lực bán
100%
Sức mạnh
100%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 27.2.2024

#
Cổ phiếu
Công ty
1
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
2
DIG
Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung
3
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
4
EIB
Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
5
FCN
CTCP FECON
6
HAG
CTCP Hoang Anh Gia Lai
7
HHV
CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
8
HNG
CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai
9
HQC
CTCP Tu van-Thuong mai-Dich vu Dia oc Hoang Quan
10
HUT
CTCP Tasco
11
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
12
LCG
CTCP Licogi 16
13
MBB
Ngan hang TMCP Quan Doi
14
MWG
CTCP Dau tu The gioi Di dong
15
NKG
CTCP Thep Nam Kim
16
NLG
CTCP Dau tu Nam Long
17
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
18
PC1
CTCP Xay lap dien 1
19
PVT
Tong CTCP Van tai Dau khi
20
PVS
Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
21
SBT
CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
22
SHS
CTCP Chung khoan Sai Gon Ha Noi
23
ST8
CTCP Sieu Thanh
24
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
25
VCG
Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
Động lượng
100%
Độ bền
100%
Lực mua
100%
Lực bán
100%
Sức mạnh
100%

Phân tích kỹ thuật